Ruwvoerteelt

Het runnen van een melkveehouderij wordt steeds complexer. Onze wereld is veranderd. Schaalvergroting, verbreding of intensivering vraagt om het maken van keuzes. Keuzes binnen de grenzen die door de maatschappij en overheid worden opgelegd. Een doordachte bedrijfsvoering, voerstrategie en nauwe samenwerking in de keten zijn de succesindicatoren van morgen. Met focus op technische en financiële resultaten.

Er is een continue honger naar verbeteringsmogelijkheden en kennis. Grip op prestaties, opbrengsten en data-analyse. Op zoek zijn naar succesvolle, alternatieve inkomstenbronnen en type producten. Maar ook naar nieuwe vormen van stallen en mestverwerking. Innoveren heeft topprioriteit.

Uitdagingen

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Teelttips: zomerveldbonen als krachtvoervervanger

Krachtvoerachtigen telen is een van de maatregelen waarmee u een hogere fosfaatefficiëntie kunt behalen. Is de teelt van veldbonen iets voor u?

Sturen op fosforbenutting

Met de nP-rantsoenberekening kan uw adviseur het fosforaanbod nauwkeurig afstemmen op de fosforbehoefte van uw melkkoeien, droge koeien en het jongvee.

Zelf krachtvoer telen

Door zelf krachtvoerachtigen te telen kunt u meer voer van eigen land halen en daarmee een hogere fosfaatefficiëntie behalen.

Onkruidbestrijding belangrijk voor hoge ruwvoeropbrengst

Door de hogere drogestofopbrengst en voederwaarde van goed gras kan uw ruwvoerproductie met 2.700 KVEM per hectare per jaar stijgen. Bekijk hier hoe.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Meer uitdagingen

Ons aanbod

Ruwvoer Totaal®

Regelgeving, bodem, bemesting, gewas, oogst en voeding zijn bepalend voor de ruwvoeropbrengst. Stem deze factoren op elkaar af met Ruwvoer Totaal.

DairyGrass

Een efficiënte benutting van voer en mineralen is belangrijker dan ooit. Alles moet kloppen om het gewenste resultaat te behalen én beter te scoren in de KringloopWijzer.

Grasmixen

Bemesting van uw grasland is maatwerk. Welke elementen heeft uw gras nodig om meer uit uw ruwvoerteelt te halen?

DairyMaïs

Wilt u meer maïs van uw land halen? Dat kan! Wij helpen u hier graag bij met het innovatieve concept DairyMaïs. Gaat u dit jaar voor meer droge stof, VEM of juist zetmeelopbrengst?

Mest- en mineralenadvies

U wordt steeds meer afgerekend op bedrijfsspecifieke milieuprestaties. Daarnaast wordt de mestregelgeving steeds complexer. Wij adviseren u graag!

Sojazaad

Een deel van de rendementsverbetering bij de teelt van soja ligt bij de ontwikkeling en selectie van nieuwe rassen. Agrifirm is hier actief in.

Plantenziekten voorkomen

De aanpak tegen schimmels en virussen begint met het voorkomen van ziekten. Agrifirm beschikt over een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen.

Veris bodemadvies

Wij voeren graag een bodemanalyse uit, met als doel het rendement van uw oogst te verhogen. Ondernemen en innoveren, daar zijn we continu mee bezig!

Groenbemester

Een groenbemester verbetert uw bodemstructuur, en zorgt daarnaast voor een betere bodemvruchtbaarheid door de aanvoer van organische stof.

Nitrificatieremmer

Om de benutting van stikstof uit drijfmest te optimaliseren en om wettelijk te voldoen, introduceert Agrifirm Plant een nieuwe nitrificatieremmer, de ‘Top Flow entec fl’.

Taakkaarten

Op basis van de Veris bodemscan en gewasscans via topFLY eBee drone, sensoren en satellieten geeft Agrifirm Plant een advies op maat.

Rijenbemesting

Bij rijenbemesting nemen plantenwortels het fosfaat 50 tot 70 procent effectiever op. Dit blijkt uit meerjarig onderzoek van Agrifirm.

Organische meststoffen

Wij beschikken over een breed assortiment aan meststoffen, voorzien u van advies en verzorgen het transport van drijfmest en stapelbare mest.

KringloopWijzer studiegroepen

Het invullen van de KringloopWijzer vergt een grote mate van nauwkeurigheid en inzicht in uw bedrijfsvoering. De studiegroep KringloopWijzer biedt uitkomst!

Onkruidbestrijding

Agrifirm beschikt over een breed assortiment aan onkruidbestrijding. Met de juiste herbiciden gaan we de onkruiden doelgericht en efficiënt te lijf.

Biologisch Ruwvoer

Bodemgezondheid en -kwaliteit hebben een grote invloed op uw ruwvoeropbrengst. Daarom helpen wij u graag bij uw ruwvoerteelt.