Sponsoring

We voelen ons nauw verbonden met de agrarische sector. En dragen graag bij aan het behoud en versterken van de stevige positie van de sector op de wereldmarkt. Daarvoor bieden we producten, kennis en diensten aan, maar ook dragen we regelmatig een steentje bij aan speciale evenementen en projecten in de vorm van sponsoring.

Dagelijks krijgen we vele verzoeken om een evenement, vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. We zijn daarom genoodzaakt hier selectief mee om te gaan. Sponsoring moet in ieder geval een wezenlijke bijdrage leveren aan de agrarische sector en daarnaast vinden we een grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Tegenover sponsoring staat altijd een PR-tegenprestatie, want anders is er sprake van subsidie.

Spelregels

  • Het gesponsorde doel ontvangt maximaal één sponsorbijdrage per jaar.

Agrifirm sponsort géén:

  • sporten met een hoog risicogehalte;
  • organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs;
  • organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse of politieke overtuiging;
  • politiek geëngageerde evenementen of organisaties;
  • evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico's of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu;
  • individuele studenten of studentenfeesten.

Met sponsoring dragen wij bij aan speciale evenementen en projecten in de agrarische sector.

Sponsoring aanvragen

Wilt u een sponsorverzoek indienen? Stuur ons dan een mail waarin u aangeeft wat  het verzoek inhoudt en de reden dat u het verzoek bij ons indient. U krijgt zo snel mogelijk bericht van ons.

Ook interessant voor u

Samenwerking

Om onze positie als koploper in de wereld te behouden en te versterken, werken wij samen met andere partijen in de sector.

Agrifirm in Nederland

Wij bieden maximaal inkoopvoordeel op onder andere diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. En investeren in kennis en innovatie.

Certificaten

We beschikken over diverse kwaliteitscertificaten, onder andere op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit.

Klantenpanel AgriOpinion

Wilt u meedenken over bijvoorbeeld onze producten, innovaties en communicatie? Neem dan deel aan ons digitale klantenpanel.

Magazines

Kennis, ontwikkelingen, tips, onderzoek en adviezen van collega-ondernemers; u vindt het terug in ons magazine en onze teeltkrant.

Contact & locaties

Wij beschikken over meerdere kantoren en fabrieken. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Apeldoorn.