Koolgewassen

Koolgewassen zijn de kampioenen wat betreft de late teelten, zij helpen ons de winter door. De teelt kent veel nieuwe ontwikkelingen om het rendement te verbeteren. De teelt en gewassen moeten aan veel regels en voorwaarden voldoen. Voedselveiligheid is een vanzelfsprekendheid. Kwalitatief ijzersterk advies is essentieel.

De grote variëteit binnen het bedrijf vraagt om specialistische kennis. Trends en ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten houden. Kort op de retail en dus de consument acteren. Inspelen op toenemende ketensamenwerkingen. Verder kijken dan de Nederlandse landsgrenzen. Alles voor kwalitatieve koolgewassen.

Agrifirm heeft kennis en biedt ondersteuning bij de teelt van de volgende koolgewassen: bewaarkool, bloemkool, chinese kool, spitskool, spruitkool en sluitkool.