Melkgeiten

Geitenmelk is razend populair. Verschillende nieuwe markten worden verkend en aangeboord. Het maakt Nederland een van de grootste en toonaangevendste producerende landen.

Het houden van geiten is bewerkelijk. Zo gericht mogelijk voeren, door de inzet van unieke technieken en vernieuwingen. De gezondheid van de dieren heeft de hoogste prioriteit. Want gezonde dieren betekent meer melk.

Uitdagingen

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Tips bij teelt voederbieten

Voederbieten kunnen krachtvoer vervangen. De tips voor perceelskeuze, zaaien, onkruidbestrijding, bemesting, oogsten en voeren van voederbieten op een rij.

Let op schijndracht

Schijndracht onder uw duurmelkers is belangrijk om in de gaten te houden

Tips voor de opstart van de lactatie

Uw verse geiten zo goed mogelijk opstarten en de melkproductie zo lang mogelijk volhouden. Dat is de kunst! Bekijk de tips.

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

Meer uitdagingen