Over de coöperatie

Het succesvol runnen van een agrarisch bedrijf kent vele uitdagingen. De grootste uitdaging is het zorgen voor voldoende marge en rendement. Hoe krijgt u dat als individueel bedrijf voor elkaar? In onze coöperatie hebben we elkaar opgezocht. Individuele bedrijven bundelen hun krachten met duizenden gedreven collega’s. Ondernemers in hart en nieren. Samen zijn wij van onschatbare waarde voor de wereldvoedselvoorziening. Het is onze taak deze positie te behouden en te versterken. Om kansen te zien en te pakken. Dat is elke dag weer pionieren en innoveren

Betrokken lidmaatschap

Als lid bent u nauw betrokken bij onze coöperatie. Wij kennen tien districten. De vestigingsplaats van een lid is bepalend bij de toewijzing tot een district. Elk district heeft een gekozen districtsbestuur en een jaarlijkse ledenvergadering. De directie van Agrifirm en het bestuur van de coöperatie leggen tijdens deze vergadering verantwoording af, lichten het beleid voor de komende jaren toe en geven hun visie voor de middellange termijn.

Koninklijke Coöperatie Agrifirm UA

De coöperatie Agrifirm ontving in 2012 het predicaat Koninklijk. Dit predicaat symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen in de agribusiness en in Agrifirm. En het bevestigt dat Agrifirm al een eeuw lang goede producten maakt en op een correcte manier zaken doet.

Bundel uw krachten met duizenden gedreven collega’s en versterk samen de Nederlandse positie op de wereldmarkt.

Statuten coöperatie

De statuten vormen de grondregels voor onze coöperatie en de Agrifirm Group BV, die als holding functioneert van de bedrijfsactiviteiten. Hierin zijn ook de reglementen opgenomen van de coöperatie en de raad van commissarissen.

Ook interessant voor u

Structuur van de coöperatie

De leden vormen het hart van onze coöperatie, Samen met het bestuur en de directie vormen ze een netwerk van kennis en daadkracht.

Jaarverslagen

Bekijk hier alle financiële en maatschappelijke jaarverslagen van Agrifirm.

Lidmaatschap

Word lid van onze coöperatie en profiteer naast onze hoogstaande producten en diensten van ledenkorting en ledenvoordeel.

Coöperatie-agenda

Als coöperatie organiseren we verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor onze leden, zoals Ledendagen en een Jongerendag.

Organisatie

De Royal Agrifirm Group bestaat uit internationale bedrijven, met ruim 17.000 leden en 3.000 medewerkers.