Melkvee

Het runnen van een melkveehouderij wordt steeds complexer. Onze wereld is veranderd. Schaalvergroting, verbreding of intensivering vraagt om het maken van keuzes. Keuzes binnen de grenzen die door de maatschappij en overheid worden opgelegd. Een doordachte bedrijfsvoering, voerstrategie en nauwe samenwerking in de keten zijn de succesindicatoren van morgen. Met focus op technische en financiële resultaten.

Er is een continue honger naar verbeteringsmogelijkheden en kennis. Grip op prestaties, opbrengsten en data-analyse. Op zoek zijn naar succesvolle alternatieve inkomstenbronnen en type producten. Maar ook naar nieuwe vormen van stallen en mestverwerking. Innoveren heeft topprioriteit.

Uitdagingen

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Makkelijker melk voeren aan kalveren

Een spenenbak, melktaxi, kalverdrinkautomaat of onbeperkte koude melk verstrekken kunnen u helpen om arbeid bij jongvee te besparen.

De kracht van klaver

Grasklaver kan bijdragen aan een hogere fosfaatefficiëntie op uw bedrijf. Bekijk hier hoe en waarom.

Tips bij teelt voederbieten

Voederbieten kunnen krachtvoer vervangen. De tips voor perceelskeuze, zaaien, onkruidbestrijding, bemesting, oogsten en voeren van voederbieten op een rij.

Continu maïs, continu hoge opbrengst?

Uw bodem vruchtbaar houden bij continu maïsteelt is een flinke uitdaging. Daarom de tips om het organische stofgehalte op peil te brengen.

Te lage pH kost opbrengst

Een juiste pH is van belang voor een optimale groei van uw maïs.

Meer uitdagingen

Evenementen

Studiedag 'Melken in 2017' Klimmen

23 mrt 2017 Café Keulen Schoolstraat 3 6343 CD Klimmen

Tijdens onze studiedag ‘Melken in 2017’ krijgt u vanuit verschillende oogpunten te horen wat u kunt doen om ook in 2017 optimaal melk te produceren.

Meer evenementen

Ons aanbod

DairyStart

DairyStart helpt u bij het verlagen van de afkalfleeftijd van uw jongvee naar 24 of 22 maanden. Dit levert u meer fosfaatruimte en liquiditeit op!

TopStart na droogstand

Met de opstartstrategie TopStart helpen we u graag om het beste uit uw koeien te halen. Bekijk hier hoe.

100-dagenaanpak

Koeien die vlot afkalven, gezond opstarten, goed produceren en vlot drachtig worden; de 100-dagenaanpak helpt u daarbij!

Agrifirm Focus Jongvee

Altijd al uw resultaten en ontwikkelingen binnen handbereik? Dat kan met de app Agrifirm Focus Jongvee. Zo bent u klaar voor de toekomst!

Agrifirm Focus Melkvee

Altijd al uw resultaten en ontwikkelingen binnen handbereik? Dat kan met de app Agrifirm Focus Melkvee. Al uw resultaten in één oogopslag!

Bedrijfsontwikkeling

Er komen steeds meer wetten en ze worden steeds complexer. Wij kennen de regelgeving en juridische procedures tot in detail en geven u graag vakkundig advies.

Gemengd Voeren 2.0

Elke hap voer, op ieder moment van de dag, voor iedere koe gelijk. Dit bevordert de gezondheid van de koe én daarmee de melkproductie.

Hittestress voorkomen

De hittestressmonitor geeft u inzicht in de verwachte hittestress, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Meld u aan voor de hittestress sms-alert.

Hittestress melkvee

We helpen u graag bij het voorkomen van hittestress bij uw melkvee. Daarom hebben een aantal maatregelen voor u op een rij gezet.

Jongvee meten

Agrifirm biedt een gratis hoogtemeetservice aan voor haar klanten; gericht op resultaatsverbetering van uw jongvee. Zo kunt u maximaal presteren!

Jongvee scan

De jongvee scan van Agrifirm legt de basis voor het verbeteren van de jongvee opfok, en is daarmee dé sleutel tot een duurzame melkveehouderij!

Kalvolac Power CAIR

Een gezonde ademhaling, optimale groei én minder medicijngebruik; dat bereikt u met Kalvolac Power CAIR. De basis voor gezonde en sterke vaarzen!

Mest- en mineralenadvies

U wordt steeds meer afgerekend op bedrijfsspecifieke milieuprestaties. Daarnaast wordt de mestregelgeving steeds complexer. Wij adviseren u graag!

Milieutechniek

Vragen over mestbewerking en –verwerking, duurzame energie, energiebesparing of organische reststromen? Agrifirm helpt u graag verder!

Netto fosfor rantsoenberekening

Op een verantwoorde manier uw fosforaanvoer verlagen en toch een gezond resultaat behalen; dat kan met de netto fosfor rantsoenberekening!

Ondernemerscoach

Er komen momenten waarop u onderbouwde strategische keuzes voor de toekomst moet maken. De ondernemerscoaches van Agrifim adviseren u daarbij.

PensEfficiënt

Met PensEfficiënt berekent u het risico op pensverzuring in uw rantsoen en profiteert u van velen voordelen; waaronder meer melk uit voer!

Productierechten

Wij houden ons dagelijks met productierechten en de aan- en verkoop ervan bezig. We weten dus waar we over praten en adviseren u graag.

Rantsoen advies

Een goed resultaat, begint bij het beste voer! In oktober 2016 presenteerden we het vernieuwde assortiment melkveevoeders. Bekijk hier uw voordelen.

Robotmelken

Onze specialisten hebben ruime ervaring en kennis opgebouwd en helpen u graag om het maximale uit uw melkrobot te halen.

Ruwvoer Totaal®

Regelgeving, bodem, bemesting, gewas, oogst en voeding zijn bepalend voor de ruwvoeropbrengst. Stem deze factoren op elkaar af met Ruwvoer Totaal.

Beweiden met WeideKompas

Kiest u voor beweiden? Met het WeideKompas haalt u meer rendement en gemak uit uw beweiding bij elk melksysteem!