Groenten

Het telen van vollegrondsgroenten is dynamisch. De teelt kent veel nieuwe ontwikkelingen om het rendement te verbeteren. De teelt en gewassen moeten aan veel regels en voorwaarden voldoen. Voedselveiligheid is een vanzelfsprekendheid. Kwalitatief ijzersterk advies is essentieel. De grote variëteit binnen het bedrijf vraagt om specialistische kennis. Dit is mede bepalend voor het succes.

Continue weten wat er gebeurd is hierbij essentieel. Inspelen op kansen. Snel schakelen. Trends en ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten houden. Kort op de retail en dus de consument acteren. Inspelen op toenemende ketensamenwerkingen. Verder kijken dan de Nederlandse landsgrenzen. Alles voor het leveren van verse en kwalitatieve groenten.

Proeven groententeelt

Agrifirm gelooft in de waarde van innovatie. Om het rendement van uw groententeelten te vergroten besteden wij ieder jaar veel aandacht aan onderzoek. Door deze proeven krijgen wij inzichten en op basis van deze resultaten bepalen wij ons advies.

Uitdagingen

Waarom monitoren van gewasbeschermingsmiddelen?

Waarom monitoren van gewasbeschermingsmiddelen?

Haal het maximale uit uw bodem

Wilt u de opbrengst van uw teelt verhogen? Dan is het slim om bij de bodem te beginnen.

Emissie beperken richting oppervlakte water

De Toolbox Emissiebeperking bevat 17 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Innoveren en veranderen

Bent u met uw tuinbouwbedrijf klaar voor de toekomst? Innoveren en ontwikkelen is van essentieel belang om op uw kansen in te spelen.

Big data: meten is weten

Meten is weten! Aan de hand van cijfers kunt u veel inzichtelijk maken en kunt u gericht optimaliseren en werken aan kwaliteitsverbetering

Regelgeving en voedselveiligheid

Door veranderde regelgeving, maatschappelijke druk en strengere normen voor voedselveiligheid, komt u voor uitdagingen te staan. Hoe gaat u hiermee om?

Meer uitdagingen

Evenementen

Veldbijeenkomst Peen

Proefboerderij Rusthoeve Noordelangeweg 42 4486 PR Colijnsplaat

Agrifirm organiseert in samenwerking met de Dutch Carrot Group een bijeenkomst voor alle peentelers in Zuidwest Nederland.

Meer evenementen