Structuur van de coöperatie

De coöperatie bestaat uit 17.000 Nederlandse veehouders en telers. Deze leden vormen het hart van onze coöperatie. Samen met het bestuur en  de directie vormen ze een netwerk van kennis en daadkracht waarvan we als coöperatie optimaal gebruikmaken. We behalen successen en overwinnen tegenslagen. Innovatieve technieken, concepten en bedrijfsstrategieën gaan we daarbij zeker niet uit de weg. Met durf en lef en tegelijkertijd ook boerenverstand en nuchterheid gaan wij te werk. Op weg naar een succesvolle agrarische sector en een gezonde toekomst voor iedereen.

Bestuur

Het bestuur van onze coöperatie bestaat uit praktiserende veehouders en telers en externe leden. Samen zorgen zij voor controle op het reilen en zeilen van de coöperatie. Daarnaast fungeert het bestuur als raad van commissarissen van de onderneming Agrifirm, waarin alle activiteiten zijn ondergebracht en waarvan de coöperatie de enige aandeelhouder is.  

Ledenraad

De gekozen districtsbestuurders van de 10 districten vormen samen de ledenraad, het hoogste orgaan van de coöperatie. Deze raad heeft belangrijke bevoegdheden op het vlak van investeringen, acquisities, benoemingen, beleid vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening. Tevens verleent zij decharge aan bestuur en directie. De ledenraad komt een aantal keren per jaar bij elkaar en wordt ook tussentijds geïnformeerd.  

Sectorraden

Elke agrarische sector heeft te maken met eigen specifieke aspecten die binnen Agrifirm en daarbuiten goed geregeld moeten zijn. Daarom zijn sectorraden ingesteld. Zij fungeren als klankbord voor de directie van Agrifirm. Er zijn sectorraden in de rundveehouderij, de varkenshouderij, de pluimveehouderijtakken en de akker- en tuinbouw. Daarnaast fungeren er biologische klankbordgroepen.

Jongerenraad

De Jongerenraad bestaat uit enthousiaste, jonge, agrarische ondernemers tussen de 18 en 32 jaar uit alle districten van onze coöperatie. Ze komen een aantal keren per jaar bij elkaar tijdens reguliere vergaderingen. Ook organiseren ze jaarlijks een dagexcursie en Jongerendag. De Jongerenraad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor het bestuur en de directie van Agrifirm. Met hun frisse blik en mening dragen deze jonge, agrarische ondernemers bij aan ontwikkelingen die voor hun toekomst belangrijk zijn.

Samen op weg naar een succesvolle agrarische sector en een gezonde toekomst voor ons allemaal.

Ook interessant voor u

Over de coöperatie

Het succesvol runnen van een agrarisch bedrijf kent vele uitdagingen. In de Koninklijke Coöperatie Agrifirm versterken agrariërs elkaar.

Lidmaatschap

Word lid van onze coöperatie en profiteer naast onze hoogstaande producten en diensten van ledenkorting en ledenvoordeel.

Coöperatie-agenda

Als coöperatie organiseren we verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor onze leden, zoals Ledendagen en een Jongerendag.

Jaarverslagen

Bekijk hier alle financiële en maatschappelijke jaarverslagen van Agrifirm.

Organisatie

De Royal Agrifirm Group bestaat uit internationale bedrijven, met ruim 17.000 leden en 3.000 medewerkers.