Soja

Actief investeren in het uitbouwen van het areaal soja in Nederland. Samen sparren, daar worden we wijzer van. Op het gebied van teelttechniek en gewassen. Door te praten over kennis uit onderzoek. Samen zoeken naar toegevoegde waarde van big data. Onze conclusies dan ook toe te passen. De praktijkervaring heeft er mede voor gezorgd dat opbrengsten stijgen en dat er meer praktijkkennis over de teelt van soja is ontwikkeld. Samen kunnen we onze sector verder helpen.

Ons aanbod

Sojazaad

Een deel van de rendementsverbetering bij de teelt van soja ligt bij de ontwikkeling en selectie van nieuwe rassen. Agrifirm is hier actief in.

Organische meststoffen

Wij beschikken over een breed assortiment aan meststoffen, voorzien u van advies en verzorgen het transport van drijfmest en stapelbare mest.

Anorganische meststoffen

Wilt u uw opbrengst verhogen? Dan kunt u uw gewassen in het groeiseizoen een extra duwtje in de rug geven met anorganische meststoffen.

Onkruidbestrijding

Agrifirm beschikt over een breed assortiment aan onkruidbestrijding. Met de juiste herbiciden gaan we de onkruiden doelgericht en efficiënt te lijf.

Bodemanalyse

De bodemsamenstelling van uw perceel is van grote invloed op uw teeltresultaten. Een bodemanalyse geeft u inzicht en wij geven u bijbehorend advies.

Wildafweer

Weer wild van uw land! Voor elke wildsoort hebben we een andere aanpak. Afwisseling van producten heeft het meeste effect.

Teeltanalyse

De bodemsamenstelling van uw perceel is van grote invloed op uw teeltresultaten. Een bodemanalyse geeft u inzicht en wij geven u bijbehorend advies.

Gewasbescherming

Agrifirm ondersteunt u in uw zoektocht naar een verantwoorde gewasbescherming, die in balans is met de wensen van u en de overheid.

Plantenziekten voorkomen

De aanpak tegen schimmels en virussen begint met het voorkomen van ziekten. Agrifirm beschikt over een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen.