Vleesvee

Er is steeds meer vraag naar Nederlands rundvlees. Dit biedt kansen in een markt die gekenmerkt wordt door relatief lage marges. Het behalen van succes en het creëren van continuïteit vragen om resultaatgerichte bedrijfsvoering. Aan het einde van de rit gaat het om rendement, een probleemloze veestapel, werkplezier: het voortbestaan van het bedrijf.

Streven naar een gezonde groei van zowel het vee als het bedrijf. Dat gaat verder dan visionair ondernemerschap en efficiëntie. Dat vraagt om goed voer met een hoog rendement. Om betrouwbaar, efficiënt en praktisch advies. Een zakelijke sparringpartner. Een nauwe samenwerking met ketenpartijen. Dat vraagt om voerconcepten die aansluiten bij de specifieke situatie van onze sector en onze bedrijven.

Uitdagingen

Denk hieraan bij saneren asbest

Denk goed na voor u asbest gaat saneren. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om tegelijkertijd uw stal te optimaliseren.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Rosé- en roodvleesmarkt bieden ingangen

Voor veehouders met grond kan het houden van met name rosékalveren (opfok en afmest) of roodvlees in een van de concepten interessant zijn.

Wat ziet u in de spiegel?

Uw kengetallen bekijkt u geregeld, maar kijkt u ook wel eens in de spiegel naar uzelf? Bent u een visionair, leider, manager of juist een vakman?

Meer uitdagingen

Evenementen

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen

28 - 30 nov 2017 Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem

Van 28 t/m 30 november worden de RMV-dagen gehouden van 13.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom op de Agrifirm stand (nr. 234) waar onze adviseurs u graag ontmoeten.

Meer evenementen

Ons aanbod

Bedrijfsontwikkeling Exlan

Er komen steeds meer wetten en ze worden steeds complexer. Wij kennen de regelgeving en juridische procedures tot in detail en geven u graag vakkundig advies.

GRIP

Beperk het verschil tussen het berekende en verteerde rantsoen met GRIP. Het resultaat: een gezonde pens, vitale kalveren en meer rendement!

Hittestress voorkomen

De hittestressmonitor geeft u inzicht in de verwachte hittestress, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Meld u aan voor de hittestress sms-alert.

Mest- en mineralenadvies Exlan

U wordt steeds meer afgerekend op bedrijfsspecifieke milieuprestaties. Daarnaast wordt de mestregelgeving steeds complexer. Wij adviseren u graag!

Milieutechniek Exlan

Vragen over mestbewerking en –verwerking, duurzame energie, energiebesparing of organische reststromen? Agrifirm helpt u graag verder!

Ondernemerscoach Exlan

Er komen momenten waarop u onderbouwde strategische keuzes voor de toekomst moet maken. De ondernemerscoaches van Agrifim adviseren u daarbij.

Productierechten Exlan

Wij houden ons dagelijks met de aan- en verkoop van productierechten bezig. We weten dus waar we over praten en adviseren u graag.