Vleesvee

Er is steeds meer vraag naar Nederlands rundvlees. Dit biedt kansen in een markt die gekenmerkt wordt door relatief lage marges. Het behalen van succes en het creëren van continuïteit vragen om resultaatgerichte bedrijfsvoering. Aan het einde van de rit gaat het om rendement, een probleemloze veestapel, werkplezier: het voortbestaan van het bedrijf.

Streven naar een gezonde groei van zowel het vee als het bedrijf. Dat gaat verder dan visionair ondernemerschap en efficiëntie. Dat vraagt om goed voer met een hoog rendement. Om betrouwbaar, efficiënt en praktisch advies. Een zakelijke sparringpartner. Een nauwe samenwerking met ketenpartijen. Dat vraagt om voerconcepten die aansluiten bij de specifieke situatie van onze sector en onze bedrijven.

Uitdagingen

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Mineralen: basis van een goed rantsoen

Om een juist beeld te krijgen van de mineralenvoorziening van uw vleesvee, is het belangrijk dat u een goede rantsoenberekening heeft.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Continu maïs, continu hoge opbrengst?

Uw bodem vruchtbaar houden bij continu maïsteelt is een flinke uitdaging. Daarom de tips om het organische stofgehalte op peil te brengen.

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

Rosé- en roodvleesmarkt bieden ingangen

Voor veehouders met grond kan het houden van met name rosékalveren (opfok en afmest) of roodvlees in een van de concepten interessant zijn.

Meer uitdagingen

Evenementen

Open dag vleeskalverenstal Mts. Kloosterman te Dronten

21 apr 2017 Mts. Kloosterman Oudebosweg 15 8251 RC Dronten

U bent van harte welkom om de nieuwe multifunctionele vleeskalverenstal met mestriolering voor 1.200 kalveren te komen bekijken.

Meer evenementen

Ons aanbod

Bedrijfsontwikkeling

Er komen steeds meer wetten en ze worden steeds complexer. Wij kennen de regelgeving en juridische procedures tot in detail en geven u graag vakkundig advies.

GRIP

Beperk het verschil tussen het berekende en verteerde rantsoen met GRIP. Het resultaat: een gezonde pens, vitale kalveren en meer rendement!

Hittestress voorkomen

De hittestressmonitor geeft u inzicht in de verwachte hittestress, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Meld u aan voor de hittestress sms-alert.

Mest- en mineralenadvies

U wordt steeds meer afgerekend op bedrijfsspecifieke milieuprestaties. Daarnaast wordt de mestregelgeving steeds complexer. Wij adviseren u graag!

Milieutechniek

Vragen over mestbewerking en –verwerking, duurzame energie, energiebesparing of organische reststromen? Agrifirm helpt u graag verder!

Ondernemerscoach

Er komen momenten waarop u onderbouwde strategische keuzes voor de toekomst moet maken. De ondernemerscoaches van Agrifim adviseren u daarbij.

Productierechten

Wij houden ons dagelijks met productierechten en de aan- en verkoop ervan bezig. We weten dus waar we over praten en adviseren u graag.