Samenwerking

Samen zijn wij van onschatbare waarde voor de wereldvoedselvoorziening. Wij nemen onze positie als koploper in de wereld serieus. Samen met andere partijen helpen we onze sector verder en zetten we belangrijke stappen in duurzaamheid en innovatie.

Grondig boeren met maïs

Grondig boeren met maisOm nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Daarom werkt Agrifirm, met Provincie Drenthe, NordicMaizeBreeding en Wageningen UR samen in het project ‘Grondig boeren met maïs’. Op de Wageningen UR locatie Marwijksoord vlakbij Rolde is een centraal demonstratieperceel waar verschillende systeemvarianten van maïs telen te zien zijn. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers, loonwerkers en erfbetreders uitgenodigd om demonstraties te bezoeken, mee te denken en van elkaar te leren. Daarnaast worden Drentse maïstelers via nieuwsbrieven, vakbladen en andere media bij het project betrokken en over de voortgang geïnformeerd.

Heineken en Koopmans (stichting Veldleeuwerik)

Stichting VeldleeuwerikVeldleeuwerik is een sprekend voorbeeld van innovatieve en duurzame toepassingen in de akkerbouw. Dit project is in samenwerking met Heineken in 2002 gestart. Agrifirm is één van de adviespartners. Het doel: samen zoeken naar duurzame teelt via een duurzame bedrijfsvoering. Binnen het project worden akkerbouwers uitgedaagd om mee te denken over de teelt van duurzame brouwgerst en baktarwe en breder gezien over duurzame landbouw. Ook werken wij in dit project samen met Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV, om duurzaam geteelde baktarwe van Veldleeuweriktelers naar de markt te brengen.

Innovatiefonds voor telers

Innovatiefonds voor telersHet Innovatiefonds voor telers stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw. Zij maken kans op een financiële beloning voor vernieuwende ideeën op het boerenerf. Het Innovatiefonds is een initiatief van acht samenwerkende partners, die nauw betrokken zijn bij de agrarische sector. De partners zijn Abemec, Agrico, Agrifirm, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, OCI Agro en Syngenta. Het Innovatiefonds is een doorstart van het 'Wim Luijkx Innovatiefonds' dat in 2009 door Agrifirm is opgericht en al verschillende ideeën heeft opgeleverd.

Sojateelt voor Alpro

AlproAgrifirm heeft in Alpro een partner gevonden om de duurzame sojateelt in Nederland verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen Alpro en Agrifirm heeft als doel om te werken aan een duurzame en efficiënte keten. Maximale waarde voor de teler én de consument is het doel. Alpro is voor Agrifirm een belangrijke partner in de keten van de Nederlandse soja. Door samen te werken met Alpro kan de soja worden verwerkt in het hoogste kwaliteitssegment. Beide partijen zijn gemotiveerd om kennis, informatie en ervaring te delen. Zo wordt de keten duurzamer en optimaal benut. Zowel de consument als de teler staan centraal in deze unieke samenwerking.

SOLIQ

Soliq

Samen met onze dochteronderneming Bonda en Roxell hebben wij de handen ineengeslagen voor één van onze pluimveeconcepten: SOLIQ. Het SOLIQ-voer is door ons ontwikkeld en bestaat uit een kernvoer met een vloeibare legmix. De firma Roxell levert het voersysteem. Met SOLIQ willen wij selectieve voeropname tegengaan. Zo helpen wij de boer met gezondere en beter presterende hennen. Dit concept is ook zeer geschikt voor onbehandelde hennen. Daarnaast kan met het voeren volgens het SOLIQ-concept de kostprijs van het voer worden verlaagd, door de inmenging van het vochtrijke component.

ZERO-stal

ZERO-stalDe veehouderij staat voor enkele grote uitdagingen, waaronder het tegengaan van overlast van geur, fijnstof, ammoniak en risico’s voor de volksgezondheid. Samen met Sweco hebben wij de ZERO-stal ontwikkeld: een stal zonder emissies, die energieneutraal is, reststromen hergebruikt en zorgt voor een optimaal stalklimaat. De ZERO-stal biedt een verantwoord toekomstperspectief voor veehouderij en haar omgeving. Deze ontwikkeling kwam mede tot stand dankzij de ondersteuning van de netwerkorganisatie Innovatie Agro & Natuur van het ministerie van Economische Zaken. Onlangs hebben wij de technische en economische haalbaarheid van de ZERO-stal verkend.

SmartDairyFarming

SmartDairyFarmingSamen met coöperaties FrieslandCampina en CRV werken wij samen in het ontwikkelen van een elektronische snelweg (‘datahub’) van alle informatie van melkveehouders en andere partijen in de zuivelsector op het gebied van onder andere diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en mineralenefficiency. Dit project is een belangrijke stap in het programma SmartDairyFarming. Via deze elektronische snelweg heeft een melkveehouder toegang tot zijn eigen informatie en krijgt hij daarnaast ook de beschikking over kennis van andere partijen. Hiervoor zullen applicaties door de betrokken organisaties worden ontwikkeld. De applicaties kunnen de melkveehouder helpen bij het maken van keuzes in de bedrijfsvoering. Ook kan hij zijn bedrijf vergelijken met andere melkveehouders.

Agrifirm en Nutrifeed: betere jongvee-opfok

NutrifeedDe melkveehouder ondersteunen met nog beter advies en innovatieve producten bij de opfok van jongvee. Dat is het doel van onze samenwerking met Nutrifeed, onderdeel van FrieslandCampina Ingredients.  Met het verdwijnen van het melkquotum staat de melkveehouderij voor de grote uitdaging om een balans te vinden tussen een gezonde economische bedrijfsvoering en aspecten als een goede mineralenefficiëntie, diergezondheid en levensduur. Door meer samen te werken kunnen de adviseurs en specialisten van Agrifirm en Nutrifeed de melkveehouder nog beter bijstaan met kennis en innovatieve producten en concepten op het gebied van jongveeopfok. Onder de naam DairyStart helpen wij boeren om pinken op 22 tot 24 maanden te laten afkalven. Dit doen we met de beste voeding, professioneel advies en handige tools. Ook ontwikkelen wij samen producten voor geitenlammeren.

KringloopWijzer

KringloopwijzerDe KringloopWijzer is een tool ontwikkeld in samenwerking met onder andere LTO Noord, de Wageningen UR en de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Door het invullen van de Kringloopwijzer kan een ondernemer zien hoe zijn milieuprestaties zijn ten opzichte van de normen. Ook kan hij zijn mineralenefficiëntie op zijn bedrijf in beeld brengen en zo beter sturen op de benutting van mineralen.

Feed4Foodure

Feed4FoodureBinnen Feed4Foodure werken wij samen met het ministerie van Economische Zaken en verschillende andere partijen uit de diervoedingsindustrie en de dierlijke productieketen. Feed4Foodure wil in intensieve samenwerking met andere onderzoeksprogramma’s, een substantiële bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland, én de Nederlandse concurrentiepositie in een wereldwijde markt te versterken. Drie thema’s staan centraal in dit programma: Meer met minder door efficiënt nutriëntgebruik Maatschappelijk verantwoorde veehouderij Voeding, darmgezondheid en immuniteit Deze thema’s voeren wij door in allerlei aspecten van onze bedrijfsvoering. Daar waar wij kunnen, leveren wij onze bijdrage.

Afval recyclen

van GansewinkelMet afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel werken wij samen bij het inzamelen van kunststof verpakkingen van gewasbeschermende middelen (GBM). Van Gansewinkel haalt lege verpakkingen op bij klanten van Agrifirm. Door de GBM-verpakkingen gescheiden in te zamelen, worden ze niet meer verbrand, maar gerecycled.

Ook interessant voor u

Bestellen & leveren

Wij leveren onze producten op uw bedrijf af, desgewenst dezelfde dag nog. Wanneer u orders clustert en tijdig bestelt, ontvangt u extra voordeel.

Mijn Agrifirm

Mijn Agrifirm is een online account waarmee u onder andere bestellingen kunt plaatsen, mineraaloverzichten kunt opvragen en inzicht krijgt in uw facturen.

Klantenpanel AgriOpinion

Wilt u meedenken over bijvoorbeeld onze producten, innovaties en communicatie? Neem dan deel aan ons digitale klantenpanel.

Agrifirm in Nederland

Wij bieden maximaal inkoopvoordeel op onder andere diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. En investeren in kennis en innovatie.

Over de coöperatie

Het succesvol runnen van een agrarisch bedrijf kent vele uitdagingen. In de Koninklijke Coöperatie Agrifirm versterken agrariërs elkaar.

Veelgestelde vragen

Contact & locaties

Wij beschikken over meerdere kantoren en fabrieken. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Apeldoorn.