Geiten

Geitenmelk is razend populair. Verschillende nieuwe markten worden verkend en aangeboord. Het maakt Nederland een van de grootste en toonaangevendste producerende landen.

Het houden van geiten is bewerkelijk. Zo gericht mogelijk voeren, door de inzet van unieke technieken en vernieuwingen. De gezondheid van de dieren heeft de hoogste prioriteit. Want gezonde dieren betekent meer melk.

Uitdagingen

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Tips bij teelt voederbieten

Voederbieten kunnen krachtvoer vervangen. De tips voor perceelskeuze, zaaien, onkruidbestrijding, bemesting, oogsten en voeren van voederbieten op een rij.

Tips bij het spenen van uw lammeren

Spenen: een belangrijk moment in de opfok. Bart Schoenmakers, adviseur geiten, zet de tips voor het spenen van uw lammeren op een rij.

Let op schijndracht

Schijndracht onder uw duurmelkers is belangrijk om in de gaten te houden

Tips voor de opstart van de lactatie

Uw verse geiten zo goed mogelijk opstarten en de melkproductie zo lang mogelijk volhouden. Dat is de kunst! Bekijk de tips.

Meer uitdagingen

Ons aanbod

Bedrijfsontwikkeling Exlan

Er komen steeds meer wetten en ze worden steeds complexer. Wij kennen de regelgeving en juridische procedures tot in detail en geven u graag vakkundig advies.

Biologische geitenvoeders

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment aan biologische voeders voor geiten. U kiest de lijn die past bij uw bedrijfsstrategie en rantsoensamenstelling.

Hittestress geiten

We helpen u graag bij het voorkomen van hittestress bij uw geiten. Met onze tips blijven uw geiten ondanks de warmte toch optimaal presteren.

Mest- en mineralenadvies Exlan

U wordt steeds meer afgerekend op bedrijfsspecifieke milieuprestaties. Daarnaast wordt de mestregelgeving steeds complexer. Wij adviseren u graag!

Milieutechniek Exlan

Vragen over mestbewerking en –verwerking, duurzame energie, energiebesparing of organische reststromen? Agrifirm helpt u graag verder!

Ondernemerscoach Exlan

Er komen momenten waarop u onderbouwde strategische keuzes voor de toekomst moet maken. De ondernemerscoaches van Agrifim adviseren u daarbij.

PensBalans

Met PensBalans berekent u het risico op pensverzuring en kunt u tijdig uw rantsoen bijstellen. Het gevolg: een veilig rantsoen én gezonde pens!

PowerPlan Geit

Met PowerPlan Geit maakt u een heldere analyse van uw bedrijf. Zo heeft u alle kansen en verbeterpunten in kaart en kunt u eruit halen wat erin zit!

PowerPlan Lammeren

De lammerenopfok legt de basis voor uw geitenhouderij. Met PowerPlan Lammeren brengt u de verbeterpunten in kaart en realiseert u een gezonde opfok!

Productierechten Exlan

Wij houden ons dagelijks met productierechten en de aan- en verkoop ervan bezig. We weten dus waar we over praten en adviseren u graag.