Varkens

Binnen de varkenshouderij is iedere dag weer anders. Het rendement is in grote mate afhankelijk van opbrengsten van uw varkens. Goede prestaties en goed voer gaan daarbij hand in hand. Wij veranderen mee en kijken vooruit, zodat we samen met u de uitdaging aan gaan om met ons aanbod aan innovatieve voeders en advies uw dieren optimaal kunnen voeren. Samen staan we sterk.

Uitdagingen

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Continu maïs, continu hoge opbrengst?

Uw bodem vruchtbaar houden bij continu maïsteelt is een flinke uitdaging. Daarom de tips om het organische stofgehalte op peil te brengen.

Voerwinst onder de loep

Het nieuwe jaar is al weer 8 weken onderweg. De tijd om terug en vooruit te kijken is aangebroken

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

Rosé- en roodvleesmarkt bieden ingangen

Voor veehouders met grond kan het houden van met name rosékalveren (opfok en afmest) of roodvlees in een van de concepten interessant zijn.

Meer uitdagingen

Ons aanbod

Air Line® Luchtige Voeders

Air Line® onderscheidt zich door het gepatenteerde productieproces. Het resultaat is een luchtige korrel die een goede vertering ondersteunt.

Bedrijfsontwikkeling

Er komen steeds meer wetten en ze worden steeds complexer. Wij kennen de regelgeving en juridische procedures tot in detail en geven u graag vakkundig advies.

Big Control

Een totaalaanpak waarbij het draait om een goede voeropname, gezonde biggen en het ondersteunen van een maximale groei.

Brijvoer

Met onze aanvullende voeders, oftewel brijvoer, verbetert u het technisch en financieel rendement op uw bedrijf.

Hittestress voorkomen

De hittestressmonitor geeft u inzicht in de verwachte hittestress, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Meld u aan voor de hittestress sms-alert.

Hittestress varkens

We helpen u graag bij het voorkomen van hittestress bij uw varkens. Daarom hebben een aantal maatregelen voor u op een rij gezet.

Varkensvoer assortiment

Iedere fase in het bestaan van een varken, vraagt om andere voeders. Goed voer leiden tot een sterker en gezonder varken én een hogere opbrengst.

Mest- en mineralenadvies

U wordt steeds meer afgerekend op bedrijfsspecifieke milieuprestaties. Daarnaast wordt de mestregelgeving steeds complexer. Wij adviseren u graag!

Milieutechniek

Vragen over mestbewerking en –verwerking, duurzame energie, energiebesparing of organische reststromen? Agrifirm helpt u graag verder!

Ondernemerscoach

Er komen momenten waarop u onderbouwde strategische keuzes voor de toekomst moet maken. De ondernemerscoaches van Agrifim adviseren u daarbij.

Productierechten

Wij houden ons dagelijks met productierechten en de aan- en verkoop ervan bezig. We weten dus waar we over praten en adviseren u graag.

Eindvoer vleesvarkens

Een vleesvarkensvoer voor de eindfase dat bijdraagt aan een hogere voerwinst en rekening houdt met de behoeften van vleesvarkens boven de 75 kg.

Sow Control

Sow Control is een optimale mix van topkwaliteit voeders, het juiste voermanagement en deskundig advies. Het resultaat: uniforme en vitale biggen.

Voerwinst

Met het Voerwinst-programma kunt u diverse voer- en afleverstrategieën doorrekenen, zodat u weet welke effecten ze op uw voerwinst hebben.