Fruitteelt

Fruit van een constante kwaliteit en een optimale opbrengst is de inzet. Met het weer als de onvoorspelbare factor. Inspelen op de markt met verse producten. Dat vraagt om ketenregie, om het leveren van toegevoegde waarde. Aan de basis ligt een optimale teelttechniek. Voldoen aan wet- en regelgeving.

Het produceren van betrouwbare en kwalitatief goede producten. Waarde toevoegen aan het fruit dat dagelijks door vele mensen wordt geconsumeerd. Daar ligt de uitdaging.

Proeven fruitteelt

Agrifirm gelooft in de waarde van innovatie. Om het rendement van uw fruitteelt te vergroten besteden wij ieder jaar veel aandacht aan onderzoek. Door deze proeven krijgen wij inzichten en op basis van deze resultaten bepalen wij ons advies.

Uitdagingen

Emissie beperken richting oppervlakte water

De Toolbox Emissiebeperking bevat 17 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Steeds iets nieuws proberen

Fruit van constante kwaliteit en een optimale opbrengst; dat is uw doel. Wist u dat uw opbrengst kunt verhogen door meerdere rassen te kweken?

Precies op maat sorteren en verpakken

Het precies op maat sorteren en verpakken van uw fruit; het is van toegevoegde waarde in uw bedrijfsproces. Maar hoe pakt u dit aan?

Beter fruit bewaren

Het is uw uitdaging om fruit zo goed te bewaren, dat het in optimale kwaliteit bij de consument terecht komt. Hoe optimaliseert u dit bewaarproces?

Een goede schuilplaats voor uw roofinsecten

Maak uw boomgaard aantrekkelijk voor nuttige roofinsecten om zich definitief te vestigen door een perfecte schuil- en overwinteringsplaats te bieden.

Bescherm uw fruit tegen de veranderende weersomstandigheden

Maak uw boomgaard aantrekkelijk voor nuttige roofinsecten om zich definitief te vestigen door een perfecte schuil- en overwinteringsplaats te bieden.

Meer uitdagingen