Akkerbouw

De bodem is belangrijk voor de kwaliteit van de oogst. Percelen bevatten een schat aan informatie. Door inzet van precisielandbouw combineren we data met gezond verstand. Schaalvergroting, verbreding of intensivering vraagt om het maken van keuzes.

Samen sparren, daar worden we wijzer van. Op het gebied van teelttechniek en gewassen. Door te praten over kennis uit onderzoek. Samen zoeken naar toegevoegde waarde van big data. Onze conclusies dan ook toe te passen. Samen kunnen we onze sector verder helpen.

Proeven akkerbouw

Agrifirm gelooft in de waarde van innovatie. Om het rendement op uw akkerbouwbedrijf te vergroten besteden wij ieder jaar veel aandacht aan onderzoek.

Agrifirm voert op haar demo- en proefvelden, met diverse grondsoorten, zelf onderzoek uit. Wat hebben akkerbouwgewassen in hun verschillende levensfasen en omstandigheden exact nodig, wat zijn de huidige richtlijnen en welke unieke technieken en producten kunnen wij ontwikkelen en toevoegen voor een nog beter rendement? Het onderzoek richt zich op alle voedingsstoffen, rassen, kennis van ziekten en plagen van en voor de akkerbouw.

Door deze proeven krijgen wij inzichten en op basis van deze resultaten bepalen wij ons advies. Ook testen wij onze producten in de praktijk bij telers. Daarmee worden de resultaten breed geaccepteerd. En daarmee levert het ook echt een bijdrage aan een duurzamere teelt en rendement voor onze telers.

Uitdagingen

Waarom monitoren van gewasbeschermingsmiddelen?

Waarom monitoren van gewasbeschermingsmiddelen?

Haal het maximale uit uw bodem

Wilt u de opbrengst van uw teelt verhogen? Dan is het slim om bij de bodem te beginnen.

Emissie beperken richting oppervlakte water

De Toolbox Emissiebeperking bevat 17 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Samenwerking tussen biologische akkerbouwers en veehouders

Biologisch ondernemen, met oog voor mens, dier, natuur, waarbij de kwaliteit centraal staat. Regionale productie speelt hierbij een sleutelrol.

Graan telen voor een gezonde bodem

Graan telen is van groot belang voor een gezonde bodem. Maar welk ras is het meest geschikt voor u? Een keuze waarin we u graag adviseren.

Aaltjes en schimmels bestrijden met een geslaagde inundatie

Inunderen wordt steeds belangrijker, nu steeds minder chemische middelen zijn toegestaan. Het is een milieuvriendelijke manier om plagen te bestrijden.

Meer uitdagingen

Evenementen

Kennisbijeenkomst precisielandbouw en MH toepassing in aardappelen

19 jul 2017 Hoiting Akkerbouw BV Borgercompagnie 41 9632 TC Borgercompagnie

Agrifirm Plant organiseert een kennisbijeenkomst over precisielandbouw en MH toepassing in aardappelen.

Meer evenementen

Ons aanbod

Bodemanalyse

De bodemsamenstelling van uw perceel is van grote invloed op uw teeltresultaten. Een bodemanalyse geeft u inzicht en wij geven u bijbehorend advies.

Bodemverbetering

Agrifirm heeft veel ervaring met het verhogen van de bodemgezondheid. Wij kunnen u helpen met een breed assortiment aan bodemverbeteraars en advies.

Plantenziekten voorkomen

De aanpak tegen schimmels en virussen begint met het voorkomen van ziekten. Agrifirm beschikt over een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen.

Gewasbescherming

Agrifirm ondersteunt u in uw zoektocht naar een verantwoorde gewasbescherming, die in balans is met de wensen van u en de overheid.

Afdekmaterialen

Wilt u uw aardappelen of suikerbieten afdekken? Agrifirm heeft een ruim assortiment aan afdekmaterialen die uw oogst beschermen tegen weersinvloeden.

Vermarkten van graan

Bij Agrifirm Plant heeft u de keuze uit vijf verkoopmogelijkheden: Basispool, basispool met bewaren, lange bewaarpool, termijnleveringscontract, dagprijs. Welke vermarktingsroute past het beste bij u?

Vermarkten van peen

U heeft hard gewerkt aan de teelt van een mooi product. Nu is het zaak om uw product bij de consument onder de aandacht te brengen. Voor de afzet van peen werkt Agrifirm Plant samen in de Dutch Carrot Group. De peen wordt gewassen en ongewassen afgezet in binnen- en buitenland.

Teeltanalyse

De bodemsamenstelling van uw perceel is van grote invloed op uw teeltresultaten. Een bodemanalyse geeft u inzicht en wij geven u bijbehorend advies.

Anorganische meststoffen

Wilt u uw opbrengst verhogen? Dan kunt u uw gewassen in het groeiseizoen een extra duwtje in de rug geven met anorganische meststoffen.

StoreNSure Peen test

Een unieke test waarmee u een risico inschatting krijgt op het optreden van zwarte vlekken gedurende de bewaring.

Bijbemesten

Bijbemesten met vloeibare kunstmest, korrelmeststof en bladmeststof. Het geeft uw gewassen in het groeiseizoen een duwtje in de rug.