Leghennen

Kostenefficiënt ondernemen is cruciaal in de markt van vandaag. Maximaal presteren. Legpercentages, schaalkwaliteit, eigewicht, diergezondheid en voer- en wateropname bepalen het succes. Meten en analyseren borgt de continuïteit.

De markt reikt tot over de landsgrenzen. Dat biedt veel mogelijkheden, maar het maakt ook kwetsbaar. Schaalvergroting heeft een nieuwe betekenis gegeven aan de relatie tussen mens en dier.

Uitdagingen

Geluid rondom agrarisch bedrijf lastige puzzel

De strenge geluidsnormen in combinatie met veel activiteiten op het bedrijf maken geluid rondom het bedrijf vaak een lastige puzzel.

Natuurbeschermingswet geldt voor iedereen

De natuurbeschermingswet geldt voor iedereen, ongeacht hoe ver u van een natuurgebied afzit“, legt Tijmen van de Beek van Agrifirm Exlan uit.

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

Wat ziet u in de spiegel?

Uw kengetallen bekijkt u geregeld, maar kijkt u ook wel eens in de spiegel naar uzelf? Bent u een visionair, leider, manager of juist een vakman?

Meer ruimte voor uw bedrijf?

Om ongewenste verrassingen en kosten te voorkomen is het verstandig nu alvast eens naar uw bouwblok te kijken.

Verloop voeropname belangrijk stuurmiddel

Het verloop van de voeropname op en over de dag is een fantastisch middel om te sturen.

Meer uitdagingen

Ons aanbod

SCALA

Meer eerste soort eieren en een langere aanhoudingsduur met lagere voerkosten; dat bereikt u met de unieke voeraanpak SCALA.

Uniform koppel kippen dankzij Soliq

SOLIQ is een nutriëntrijke, vloeibare legmix, die selectie bij leghennen voorkomt. Het gevolg: een uniform koppel kippen en meer eieren per hen.

VIGOR

VIGOR levert een positieve bijdrage aan de darmgezondheid van uw hennen en stimuleert de vertering en voerbenutting.