Grasmonitor: voederwaarde valt tegen

Lees verder

SCALA: ook met twee silo’s

19 jul 2017

Realisatie innovatieve geitenstal

20 jul 2017

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, marktinformatie, bedrijfsreportages, blogs, en meer vanuit de agrarische sector.

Valkuilen bij het voeren van volle melk

24 jul 2017

Bij het voeren van koemelk is het essentieel om de melkgift geleidelijk af te bouwen en pas te spenen als het kalf minimaal 2 kg droge stof voer opneemt.

Maïsmonitor: gevolgen droogtestress zichtbaar

21 jul 2017

De opgelopen week nam de mais gemiddeld 66 cm in lengte toe. De verschillen tussen de percelen waren groot.

Grasmonitor: voederwaarde valt tegen

21 jul 2017

De gemiddelde voederwaarde van het weidegras is afgelopen week gestegen, maar de individuele verschillen in voederwaarde blijven groot.

Marktinformatie grondstoffen

21 jul 2017

Marktinformatie over de grondstofprijzen van onder andere soja en tarwe.

Duidelijke proefresultaten zorgen voor verfijning van adviezen

21 jul 2017

Gedurende het groeiseizoen van 2016 werden gerst telers in het Noordoosten onaangenaam verrast door zware Ramularia aantasting in gerstpercelen. Tot 2016 was Ramularia nooit een probleem in de gerstteelt, maar in dat jaar bleek dat de fungicide die waren gebruikt onvoldoende werking hadden op deze schimmel.

Nieuw: broeiremmer in voermengwagen

20 jul 2017

Zijn uw kuilen broeivrij, maar ziet u toch broei in het rantsoen aan het voerhek? Dan hebben wij de oplossing voor u!

Realisatie innovatieve geitenstal

20 jul 2017

Om de benodigde vergunningen voor de bouw van de geitenstal aan te vragen werd Elroy Vlemminx van Agrifirm ingeschakeld.

Tagetes, minder aaltjes, meer opbrengst!

19 jul 2017

De teelt van Tagetes (afrikaantjes) blijkt een zeer effectieve manier om het wortellesieaaltje te bestrijden. Uit meerjarig onderzoek bij PPO ’t Kompas blijkt dat bij zowel het eerste als het derde jaar na de teelt van Tagetes een meeropbrengst van ca. 2 ton zetmeel kan worden gehaald.

Wat is het gewicht van uw lammeren?

19 jul 2017

Een regelmatige gewichtscontrole helpt om het groeiverloop van uw lammeren te volgen. Dit geeft een goed beeld van de groei en het gewenste gewicht op cruciale momenten als spenen, dekken en aflammeren.

SCALA: ook met twee silo’s

19 jul 2017

Als legpluimveehouder bent u gebaat bij een goede voeraanpak die het optimale uit uw hennen haalt. Wat zijn de randvoorwaarden van de voeraanpak SCALA?

Agrifirm in Nederland
  • Agrifirm in Nederland
  • Werken bij Agrifirm
  • Over de coöperatie

Agrifirm is een coöperatie waarin zo’n 17.000 Nederlandse veehouders en telers hun inkoopkracht hebben gebundeld.

Wij bieden u kwalitatief hoogstaande producten zoals diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie

Maak jij het verschil op het boerenerf? De agrarische sector heeft te maken met grote uitdagingen.

Uitdagingen zijn er op ieder vlak, op ieder niveau en binnen iedere functie. Maar altijd met één doel, het nog beter doen voor onze klanten!

Meer informatie

Het succesvol runnen van een agrarisch bedrijf kent vele uitdagingen. In onze coöperatie hebben we elkaar opgezocht.

Individuele bedrijven bundelen hun krachten met duizenden gedreven collega’s.

Meer informatie