Certificaten

Nederland is koploper in de agrarische sector. Toonaangevend in voedselveiligheid, innovatie, efficiency en duurzaamheid. Deze positie willen we behouden en, liever nog, versterken. Wij dragen daaraan bij door producten en diensten te leveren van aantoonbare kwaliteit.

Kwaliteitscertificaten akker- en tuinbouw  

Voedselveiligheid (GMP+ B3)

Voor de productie van onze diervoeders leveren wij voor een deel ook zelf onze grondstoffen. Graan bijvoorbeeld. Daarom zijn wij GMP+ B3 gecertificeerd. Controle over de hele keten, daar draait het om.

Gewasbeschermingsmiddelen (CDG)

Neemt u bij ons gewasbeschermingsmiddelen af, dan weet u dat het goed zit. Voor de opslag en het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen, voldoet Agrifirm aan de eisen van de CDG.   

ISO certificering 

Ons managementsysteem geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van ISO 9001:2015:

  • Teelt technische advisering, de verwerking en  levering van meststoffen, zaaigranen, gewasbeschermingsmiddelen en teeltbenodigdheden.
  • Collectie, verwerking en handel in granen.
  • Ontwikkeling van teeltconcepten

 

Kwaliteitscertificaten veehouderij

Diervoederveiligheid (GMP+)

Al onze locaties zijn gecertificeerd voor alle stappen in het productieproces van onze diervoeders. Daarmee is de diervoederveiligheid voor onze producten gewaarborgd.

Voedselveiligheid (Secure Feed)

Voedselveiligheid start bij diervoeders. Agrifirm is actief deelnemer van Secure Feed. Wij werken daarom volgens de voorwaarden die hierbij horen. Meer info hierover vindt u op de website van Secure Feed.

Voedselveiligheid (HACCP Codex Alimentarius)

Ons productiesysteem voor diervoeders is gecertificeerd volgens de eisen van HACCP Codex Alimentarius.

Traceerbare kwaliteit eieren (KAT)

De diervoeders die wij produceren voor pluimvee, zijn gecertificeerd volgens het KAT-keurmerk. Daarmee is de kwaliteit controleerbaar en traceerbaar voor eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop systemen in Duitsland en andere landen binnen de Europese Unie.

Niet genetisch gemodificeerd voer (VLOG)

Pluimveehouders die niet-genetisch gemodificeerde eieren produceren voor de internationale markt, moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor niet-genetisch gemodificeerd (non-ggo) voer. Deze VLOG-richtlijnen zijn gebaseerd op grondstofherkomst, verslepingsrisico, productiewijze en afleveren van het voer. Wij leveren niet alleen VLOG-waardige diervoeders voor legpluimveehouders, maar ook voor de sectoren melkvee en vleespluimvee.

 

Kwaliteitscertificaten biologische sector

Certificaat SKAL

Onze producten voor de biologische sector voldoen aan de SKAL-voorwaarden en maken het productieproces controleerbaar. Het gaat er om dat wat ‘biologisch’ wordt genoemd, dat ook daadwerkelijk is. Bij controle op uw bedrijf wordt verwacht dat u beschikt over een geldig SKAL-certificaat van al uw leveranciers. Dat kan een papieren versie zijn, maar een opgeslagen pdf-document op uw computer is ook goed. Naast bellen of mailen naar verkoopondersteuning, kunt het certificaat ook zelf downloaden. Bewaar uw afleverbonnen zorgvuldig: er wordt naar gevraagd.  

DEMETER

DEMETER is het kwaliteitskeurmerk voor biologisch dynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten. Onze producten voor de biologische sector voldoen daarmee aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd.

Ook interessant voor u

Onderzoek & innovatie

Om het rendement op het boerenerf te vergroten, doet Agrifirm continu onderzoek. Dit leidt tot nieuwe kennis en innovaties.

CSR

Een succesvolle agrarische sector en een gezonde toekomst voor ons allemaal vraagt om een duurzame aanpak.

Jaarverslagen

Bekijk hier alle financiële en maatschappelijke jaarverslagen van Agrifirm.

Samenwerking

Om onze positie als koploper in de wereld te behouden en te versterken, werken wij samen met andere partijen in de sector.

Sponsoring

Wij sponsoren regelmatig evenementen en projecten die een bijdrage leveren aan de agrarische sector en de maatschappelijke betrokkenheid.

Contact & locaties

Wij beschikken over meerdere kantoren en fabrieken. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Apeldoorn.