Grasmonitor: voederwaarde valt tegen

21 jul 2017

De gemiddelde voederwaarde van het weidegras blijft de afgelopen weken zo'n 50 VEM per kg drogestof onder het niveau van vorig jaar en schommelt tussen de 930 en 950 VEM. Wel zijn er uitschieters, maar geen van de uitslagen komt in de buurt van de 1000 VEM.

De lagere voederwaarde van het gras is niet het enige probleem waar u als veehouder tegen aan loopt, door de lagere voederwaarde daalt ook de grasopname. Wanneer u dit op stal compenseert, vertaalt dit zich in een 3 tot 5 kg lagere melkproductie en/of conditieverlies van uw melkkoeien.

Schommelingen in vetgehalte

Uit de signalen die wij vanuit de praktijk ontvangen, blijkt dat dit niet alleen in theorie mogelijk is, maar dat dit ook daadwerkelijk speelt. Vooral de zeer wisselende melkproductie, de schommelingen in het vetgehalte in de melk en de gemiddeld wat schralere koeien komen voor. Door op tijd extra energie in de vorm van ruwvoer en eventueel mengvoer te verstrekken kunt u de ergste schommelingen opvangen. Let er op dat de verhouding ruwvoer/krachtvoer niet in onbalans raakt. In combinatie met de wisselende weersomstandigheden is dit een extra uitdaging voor u.

Minder eiwit nodig in basisrantsoen

Met gemiddeld 220 gram ruw eiwit, is het eiwitgehalte in het gras hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat u het basisrantsoen in vergelijking met andere jaren met minder eiwit aan hoeft te vullen. Het ureumgehalte in de melk is daarvoor een goede graadmeter ter controle.

Over de grasmonitor van Agrifirm

Om u goed zicht te geven op het verloop van de graskwaliteit heeft Agrifirm voor u de grasmonitor ontwikkeld. Diverse bedrijven verdeeld over het land en gespreid per grondsoort nemen wekelijks een vers grasmonster. Met de cijfers van de grasmonitor stemmen wij de Compleetvoeders tijdens het weideseizoen af op de graskwaliteit. Ook gebruikt uw adviseur Rundvee deze grasvoederwaarde bij het voeradvies op uw bedrijf in het weideseizoen.

Ook interessant voor u

Beweiden met WeideKompas

Kiest u voor beweiden? Met het WeideKompas haalt u meer rendement en gemak uit uw beweiding bij elk melksysteem!

DairyGrass

Een efficiënte benutting van voer en mineralen is belangrijker dan ooit. Alles moet kloppen om het gewenste resultaat te behalen én beter te scoren in de KringloopWijzer.

Ruwvoer Totaal®

Regelgeving, bodem, bemesting, gewas, oogst en voeding zijn bepalend voor de ruwvoeropbrengst. Stem deze factoren op elkaar af met Ruwvoer Totaal.

Grasmixen

Bemesting van uw grasland is maatwerk. Welke elementen heeft uw gras nodig om meer uit uw ruwvoerteelt te halen?

Gewasbescherming

Agrifirm ondersteunt u in uw zoektocht naar een verantwoorde gewasbescherming, die in balans is met de wensen van u en de overheid.

Gewasbeschermingsmiddelen

Agrifirm ondersteunt u in uw zoektocht naar een verantwoorde gewasbescherming, die in balans is met uw wensen en die van de overheid en maatschappij.