Vruchtbomen

Vruchtbomen staan tot wel 30 jaar in een boomgaard, iedere boom telt! Fruit van een constante kwaliteit en een optimale opbrengst is de inzet. Dat vraagt om ketenregie, om het leveren van toegevoegde waarde. Aan de basis ligt een optimale teelttechniek. Voldoen aan wet- en regelgeving.

Ons aanbod

Anorganische meststoffen

Wilt u uw opbrengst verhogen? Dan kunt u uw gewassen in het groeiseizoen een extra duwtje in de rug geven met anorganische meststoffen.

Organische meststoffen

Wij beschikken over een breed assortiment aan meststoffen, voorzien u van advies en verzorgen het transport van drijfmest en stapelbare mest.

Bodemanalyse

De bodemsamenstelling van uw perceel is van grote invloed op uw teeltresultaten. Een bodemanalyse geeft u inzicht en wij geven u bijbehorend advies.

Bodemverbetering

Agrifirm heeft veel ervaring met het verhogen van de bodemgezondheid. Wij kunnen u helpen met een breed assortiment aan bodemverbeteraars en advies.

Onkruidbestrijding

Agrifirm beschikt over een breed assortiment aan onkruidbestrijding. Met de juiste herbiciden gaan we de onkruiden doelgericht en efficiënt te lijf.

Fruitteelt ondersteuningsmateriaal

Goede materialen vormen de beste basis. Agrifirm heeft een hoogstaand assortiment ondersteuningsmaterialen, zoals palen, jukken, draadwerk en tonkinstokken.

Fruitteelt pluk- en snoeimateriaal

Verschillende producten die de pluk vereenvoudigen en zorgen voor een zorgvuldige behandeling van het fruit: plukemmers, plukkisten, fruitmaten en pluktrappen.

Plantenziekten voorkomen

De aanpak tegen schimmels en virussen begint met het voorkomen van ziekten. Agrifirm beschikt over een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen.

Bijbemesten

Bijbemesten met vloeibare kunstmest, korrelmeststof en bladmeststof. Het geeft uw gewassen in het groeiseizoen een duwtje in de rug.