Tulpen

Wereldwijd is er vraag naar bloemen en bloembollen vanuit Nederland. Hoge kwaliteitseisen en voortdurende productinnovatie zijn noodzakelijk. Altijd op zoek zijn naar opvallende producten. Maatschappelijke betrokkenheid. Verbetering van milieuprestaties is daarbij een blijvende uitdaging.

Samenwerkingsverbanden versterken de internationale positie. De eindproducten gaan de hele wereld over. Ondernemen en innoveren daar draait het om in deze sector.

Uitdagingen

Gebruiken van big data

Meten is weten! Aan de hand van cijfers kunt u veel inzichtelijk maken en kunt u gericht optimaliseren en werken aan kwaliteitsverbetering.

Versterken internationale positie

Ondernemen en innoveren is nodig om snel in te kunnen spelen op de groeiende vraag van de markt en om uw internationale positie te versterken.

Bodemgezondheid en huidige fosfaatnorm

Uw rendement wordt bepaalt door de bodemkwaliteit. Maar hoe zorgt u voor een goede bodemgezondheid met de huidige fosfaatnorm?

Gewasbescherming: natuurlijk

Hoe zet u gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier in zodat u blijft voldoen aan de regels van de overheid en de eisen van de maatschappij?

Efficiënte bollenoogst

U wilt zo efficiënt mogelijk oogsten, zonder de bollen te beschadigen en toch de internationale positie vasthouden en aan de kwaliteitseisen voldoen.

Innoveren en veranderen

Wereldwijd is er vraag naar bloembollen uit Nederland. Om deze positie vast te houden, moet u blijven innoveren en blijven ontwikkelen.

Meer uitdagingen

Ons aanbod

Wildafweer

Weer wild van uw land! Voor elke wildsoort hebben we een andere aanpak. Afwisseling van producten heeft het meeste effect.

Plantenziekten voorkomen

De aanpak tegen schimmels en virussen begint met het voorkomen van ziekten. Agrifirm beschikt over een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen.

Anorganische meststoffen

Wilt u uw opbrengst verhogen? Dan kunt u uw gewassen in het groeiseizoen een extra duwtje in de rug geven met anorganische meststoffen.

Onkruidbestrijding

Agrifirm beschikt over een breed assortiment aan onkruidbestrijding. Met de juiste herbiciden gaan we de onkruiden doelgericht en efficiënt te lijf.

Bijbemesten

Bijbemesten met vloeibare kunstmest, korrelmeststof en bladmeststof. Het geeft uw gewassen in het groeiseizoen een duwtje in de rug.

Rijenbemesting

Bij rijenbemesting nemen plantenwortels het fosfaat 50 tot 70 procent effectiever op. Dit blijkt uit meerjarig onderzoek van Agrifirm.

Organische meststoffen

Wij beschikken over een breed assortiment aan meststoffen, voorzien u van advies en verzorgen het transport van drijfmest en stapelbare mest.

Bollennetten

Onze netten zijn op zo’n manier verpakt dat er zo min mogelijk afval ontstaat. Daarbij zijn alle bollennetten van Agrifirm geschikt voor hergebruik.

Bodemanalyse

De bodemsamenstelling van uw perceel is van grote invloed op uw teeltresultaten. Een bodemanalyse geeft u inzicht en wij geven u bijbehorend advies.

Bodemverbetering

Agrifirm heeft veel ervaring met het verhogen van de bodemgezondheid. Wij kunnen u helpen met een breed assortiment aan bodemverbeteraars en advies.