Overige bloembollen

Wereldwijd is er vraag naar bloemen en bloembollen vanuit Nederland. Hoge kwaliteitseisen en voortdurende productinnovatie zijn noodzakelijk. Altijd op zoek zijn naar opvallende producten. Maatschappelijke betrokkenheid. Verbetering van milieuprestaties is daarbij een blijvende uitdaging.

Samenwerkingsverbanden versterken de internationale positie. De eindproducten gaan de hele wereld over. Ondernemen en innoveren daar draait het om in deze sector.

Agrifirm heeft kennis en biedt ondersteuning bij de teelt van zantedeschias, narcissen, hyacinten en gladiolen.

Uitdagingen

Gebruiken van big data

Meten is weten! Aan de hand van cijfers kunt u veel inzichtelijk maken en kunt u gericht optimaliseren en werken aan kwaliteitsverbetering.

Versterken internationale positie

Ondernemen en innoveren is nodig om snel in te kunnen spelen op de groeiende vraag van de markt en om uw internationale positie te versterken.

Bodemgezondheid en huidige fosfaatnorm

Uw rendement wordt bepaalt door de bodemkwaliteit. Maar hoe zorgt u voor een goede bodemgezondheid met de huidige fosfaatnorm?

Gewasbescherming: natuurlijk

Hoe zet u gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier in zodat u blijft voldoen aan de regels van de overheid en de eisen van de maatschappij?

Efficiënte bollenoogst

U wilt zo efficiënt mogelijk oogsten, zonder de bollen te beschadigen en toch de internationale positie vasthouden en aan de kwaliteitseisen voldoen.

Innoveren en veranderen

Wereldwijd is er vraag naar bloembollen uit Nederland. Om deze positie vast te houden, moet u blijven innoveren en blijven ontwikkelen.

Meer uitdagingen