Broeierij

Wereldwijd is er vraag naar bloemen en bloembollen vanuit Nederland. Hoge kwaliteitseisen en voortdurende productinnovatie zijn noodzakelijk. Altijd op zoek zijn naar opvallende producten. Maatschappelijke betrokkenheid. Verbetering van milieuprestaties is daarbij een blijvende uitdaging.

Samenwerkingsverbanden versterken de internationale positie. De eindproducten gaan de hele wereld over. Ondernemen en innoveren daar draait het om in deze sector.

Uitdagingen

Gebruiken van big data

Meten is weten! Aan de hand van cijfers kunt u veel inzichtelijk maken en kunt u gericht optimaliseren en werken aan kwaliteitsverbetering.

Versterken internationale positie

Ondernemen en innoveren is nodig om snel in te kunnen spelen op de groeiende vraag van de markt en om uw internationale positie te versterken.

Bodemgezondheid en huidige fosfaatnorm

Uw rendement wordt bepaalt door de bodemkwaliteit. Maar hoe zorgt u voor een goede bodemgezondheid met de huidige fosfaatnorm?

Gewasbescherming: natuurlijk

Hoe zet u gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier in zodat u blijft voldoen aan de regels van de overheid en de eisen van de maatschappij?

Innoveren en veranderen

Wereldwijd is er vraag naar bloembollen uit Nederland. Om deze positie vast te houden, moet u blijven innoveren en blijven ontwikkelen.

Haal het maximale uit uw bodem

De opbrengst van uw oogst is grotendeels afhankelijk van de bodem. Wilt u de opbrengst verhogen? Dan is het slim om bij de bodem te beginnen!

Meer uitdagingen

Ons aanbod

Aqua Tray

Onze Aqua Tray+ type II is ontwikkeld op basis van praktische kennis en ervaring. Het sluit daarmee naadloos aan bij de waterbroei van uw bloembollen.

Verpakkingsmateriaal bloemen

Met het verpakkingsmateriaal beschermt u uw product, maar er is meer mogelijk. Zo leidt toevoeging van uw logo tot extra herkenbaarheid!