Bloembollen

Wereldwijd is er vraag naar bloemen en bloembollen vanuit Nederland. Hoge kwaliteitseisen en voortdurende productinnovatie zijn noodzakelijk. Altijd op zoek zijn naar opvallende producten. Maatschappelijke betrokkenheid. Verbetering van milieuprestaties is daarbij een blijvende uitdaging.

Samenwerkingsverbanden versterken de internationale positie. De eindproducten gaan de hele wereld over. Ondernemen en innoveren daar draait het om in deze sector.

Proeven bloembollen

Agrifirm gelooft in de waarde van innovatie. Om het rendement van uw bollenteelt te vergroten besteden wij ieder jaar veel aandacht aan onderzoek. Door deze proeven krijgen wij inzichten en op basis van deze resultaten bepalen wij ons advies.

Uitdagingen

Waarom monitoren van gewasbeschermingsmiddelen?

Waarom monitoren van gewasbeschermingsmiddelen?

Gebruiken van big data

Meten is weten! Aan de hand van cijfers kunt u veel inzichtelijk maken en kunt u gericht optimaliseren en werken aan kwaliteitsverbetering.

Emissie beperken richting oppervlakte water

De Toolbox Emissiebeperking bevat 17 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

bloembollen - tulpen

Versterken internationale positie

Ondernemen en innoveren is nodig om snel in te kunnen spelen op de groeiende vraag van de markt en om uw internationale positie te versterken.

Bodemgezondheid en huidige fosfaatnorm

Uw rendement wordt bepaalt door de bodemkwaliteit. Maar hoe zorgt u voor een goede bodemgezondheid met de huidige fosfaatnorm?

Gewasbescherming: natuurlijk

Hoe zet u gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier in zodat u blijft voldoen aan de regels van de overheid en de eisen van de maatschappij?

Meer uitdagingen