Varkens

Pionieren in kleine markten en inspelen op de groeiende vraag van de consument. Dat kenmerkt de biologische varkenssector. Omdat de huisvesting van biologische varkens dichter bij de natuur staat bent u afhankelijker van de weersomstandigheden, die invloed hebben op het gedrag en prestaties van uw varkens.

Goede prestaties en goed voer gaan hand in hand. Wij veranderen mee en kijken vooruit, zodat we samen met u de uitdaging aan gaan om met ons aanbod aan innovatieve voeders en advies uw dieren optimaal te kunnen voeren. Samen staan we sterk.

Ons aanbod

Sow Control

Sow Control is een optimale mix van topkwaliteit voeders, het juiste voermanagement en deskundig advies. Het resultaat: uniforme en vitale biggen.

Big Control

Een totaalaanpak waarbij het draait om een goede voeropname, gezonde biggen en het ondersteunen van een maximale groei.

Hittestress varkens

We helpen u graag bij het voorkomen van hittestress bij uw varkens. Daarom hebben een aantal maatregelen voor u op een rij gezet.

Biologisch Ruwvoer

Bodemgezondheid en -kwaliteit hebben een grote invloed op uw ruwvoeropbrengst. Daarom helpen wij u graag bij uw ruwvoerteelt.

Varkensrechten

Als varkenshouder bent u ongetwijfeld bekend met de Wet Herstructurering Varkenshouderij en de daarbij horende varkensrechten. Maar wat houdt de wet exact in en wat betekent dit voor uw bedrijf?