Luzerne

Onderzoeken, uitproberen en werken aan de toekomst; dat is ondernemen in de biologische sector. Lef hebben en niet bang zijn om risico's te nemen. Denken aan de toekomst. Pionieren in kleine markten. Inspelen op de groeiende vraag van de consument.

Luzerne en gras/klaver krijgen op steeds meer biologische bedrijven een vaste plaats in het bouwplan. Deze rustgewassen leggen stikstof in de bodem vast, verhogen het organische stof gehalte in de bodem. Verminderen in de meeste gevallen de hoeveelheid kiemkrachtige onkruiden.