Winst groeit in 2012 naar € 21,1 miljoen

26 mrt 2013

Agrifirm heeft in 2012 de winst naar € 21,1 miljoen zien groeien. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarrekening van de coöperatieve onderneming. In 2011 bedroeg de winst € 10 miljoen. De winstverbetering is het gevolg van een hogere omzet en voortgaande verbetering van de efficiency bij meerdere dochterondernemingen.

Agrifirm jaarresultaten op hoog niveau.

  • Betere resultaten in Nederland, België en divisie Specialiteiten
  • Focus op succesvolle groei in kernactiviteiten
  • Fusievoordelen groter dan verwacht

Het resultaat ontwikkelde zich positief ten opzichte van 2011. De belangrijkste zaken die het resultaat beïnvloed hebben waren:
(+) De ledenbedrijven Agrifirm Feed en Agrifirm Plant behaalden betere resultaten. Dit komt grotendeels tot uiting in betere condities voor de leden/klanten, conform de afspraken binnen de coöperatie;
(+) Dochteronderneming Nuscience (specialiteiten, premixen, concentraten) groeide in 2012 sterk in omzet en resultaat, met name in Nederland, China en Oekraïne;
(+) Agrifirm België haalde betere resultaten in het voerbedrijf, onder andere door een hogere voerafzet in tonnen;
(+) De tegenvallende resultaten uit minderheidsdeelnemingen in 2011 zijn het afgelopen jaar omgebogen naar een beter niveau;
(-) Dochterondernemingen in de divisies Co-producten en Services noteerden in 2012 lagere resultaten dan in het voorgaande jaar;
(-) In diverse Europese landen hebben de veevoederbedrijven van Agrifirm extra aandacht moeten besteden aan het voorkomen van oplopende debiteurenstanden. Dit weerspiegelt de slechte financiële positie van veel veehouderijbedrijven.

€ 13,3 miljoen terug naar leden/klanten

De hogere winst van Agrifirm leidt tot een Ledenvoordeel van 0,75% over de ledenomzet in 2013. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer € 7,5 miljoen, dat begin 2014 wordt uitgekeerd. Hiernaast wordt er aan klantenkortingen € 5,8 miljoen uitgekeerd. Hiermee beloont Agrifirm trouwe afnemers.

Succesvol groeien in kernactiviteiten

“Onze focus op vier kernactiviteiten werpt vruchten af”, aldus Ton Loman, directievoorzitter van Agrifirm. “Naast mengvoer, specialiteiten en co-producten voor de veehouderij zijn dat voeding en bescherming van gewassen in de plantaardige sector. Bedrijfsonderdelen die niet meer in onze kernactiviteiten passen, nemen we kritisch onder de loep.” In 2012 leidde dit tot de verkoop van de deelnemingen in Probroed & Sloot (eendagskuikens), Interbroed (opfok leghennen) en Cefetra (grondstoffen).

Binnen de kernactiviteiten streeft Agrifirm naar succesvolle groei. Loman: “In Nederland betekent dat vergroting van ons marktaandeel in een krimpende markt, zowel in de veehouderij als in de plantaardige sector. We doen dat door kostenbeheersing en vernieuwende concepten waarmee onze leden/klanten een beter resultaat kunnen behalen.” Buiten Nederland richt Agrifirm zich op autonome groei en acquisities. “We groeien niet om te groeien, rendement staat centraal. Maar schaalgrootte is van belang, bijvoorbeeld om goede medewerkers te binden en om de toenemende risico’s in de sterk volatiele grondstofmarkten verantwoord te kunnen blijven afdekken”, aldus Loman.

Investeringen en acquisities

In 2012 investeerde Agrifirm € 53 miljoen in zijn kernactiviteiten. Belangrijke projecten zijn nieuwe fabrieken in China (premixen, varkensvoeders), Duitsland (vleeskuikenvoer) en Nederland (graanopslag in Kampen, zaaizaadbedrijf in Emmeloord en vochtrijk mengvoer voor rundvee in Den Bosch).
Daarnaast investeerde de onderneming in de volgende acquisities: James & Son (Engeland, co-producten), Wefelnberg (Duitsland, co-producten), Trouw Nutrition Környe Kft’s (Hongarije, premixen-concentraten-jongdiervoeders) en mechanisatiebedrijf HBM (Nederland, voortgezet onder de naam Abemec Schoondijke).

Fusievoordelen groter dan verwacht

Uit een extern gevalideerde evaluatie blijkt dat de financiële voordelen van de fusie in 2010 tussen Cehave Landbouwbelang en het vroegere Agrifirm groter zijn dan destijds verwacht. Jaarlijks komt het voordeel ruim boven de toen ingeschatte € 20 miljoen uit.

Leden ontvangen begin april het Jaarbericht, een speciale uitgave over de resultaten van Agrifirm in 2012. Net als in 2011 wordt het jaarverslag online gepubliceerd.