Jaarresultaat 2015: Ledenuitkeringen stijgen met 40% van € 14 miljoen naar € 20 miljoen

09 mrt 2016

Koninklijke Coöperatie Agrifirm realiseerde in 2015 een netto resultaat van € 76,2 miljoen. De afzet van diervoeders en producten voor de plantaardige sector ontwikkelde positief. De ingezette strategie, met Focus op kernactiviteiten en Versnelling van de resultaatgroei, is in 2015 krachtig doorgezet. De investeringsinspanningen, de doorgevoerde efficiëntieverbeteringen en de omvorming van de organisatie hebben een positieve bijdrage aan het resultaat geleverd.

  • Afzet in Nederlandse mengvoermarkt stijgt met 100.000 ton
  • Verdere groei marktaandeel in akkerbouwmarkt met onder andere 2 procent groei in afzet gewasbescherming
  • Succesvolle acquisitie van Nutrifarma (Brazilië) door Nuscience
  • Operationeel bedrijfsresultaat sterk verbeterd
  • Hoge eenmalige opbrengst door verkoop van Plukon-aandeel
  • Netto resultaat naar € 76,2 miljoen (2014: € 3,1 miljoen)
  • Solvabiliteit stijgt van 51,6 procent (2014) naar 52,0 procent
  • Ledenvoordeel en Ledenkorting stijgen van € 14 miljoen (2014) naar € 20 miljoen

Gerichte inzet op innovaties en continue verbeteringen in de operatie leveren voordeel op voor klanten en zijn de solide basis voor groei en marktaandeel. Met haar Dutch Farming-visie zet Agrifirm kennis, producten en adviezen in om de toppositie van Nederlandse veehouders en telers in de wereld mede mogelijk te maken en te versterken.

Marktontwikkelingen

Geopolitiek gezien was 2015 een bewogen jaar. De onrust in het Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne raakt ook de markten waarop Agrifirm opereert. De Russische boycot leidde tot verdieping van crisis door te lage opbrengstprijzen in de varkenssector. Tevens veroorzaakte de onrust grote valutaschommelingen.

In Nederland leidde het afschaffen van de melkquotering tot groei van de melkveestapel. De groei in mengvoerafzet bleef beperkt, deels omdat pas in de tweede helft van het jaar de melkproductie substantieel steeg en deels omdat volop ruwvoer aanwezig was. Daarnaast ontwikkelde de overheid extra wet- en regelgeving op het gebied van fosfaat, die de groei remde. De prijsproblematiek in de varkenssector remde de afzet in deze sector. In de vleespluimveesector en de plantaardige-sectoren was sprake van redelijk tot goede prijzen. Helaas zette het verwachte herstel in de eiersector slechts beperkt door.

Ledenbedrijven

Het ledenbedrijf Agrifirm Feed zag haar afzet stijgen met 100.000 ton. Het marktaandeel van Agrifirm Feed in Nederland groeide daarmee opnieuw. De innovatieve concepten Gemengd Voeren 2.0, Ruwvoer Totaal®, SALDO MELKEN en het TopStart®-concept leverden hieraan een belangrijke bijdrage. De onder druk staande varkenssector werd bediend met het nieuwe assortiment vleesvarkensvoer, dat resulteerde in lagere voerkosten per kilo vlees.

Door de late start van het voorjaar was het groeiseizoen korter dan gemiddeld, daardoor was de omzet van Agrifirm Plant lager. Desondanks werd een 2 procent hogere omzet in gewasbeschermingsmiddelen gerealiseerd. De Agrifirm-graanpoolprijzen lagen boven de gemiddelde uitbetaalprijs in Nederland. Bij Agrifirm Plant werd de logistieke herinrichting afgerond en tevens bleek het ‘Af erf-concept’, voor het collecteren van graan, efficiënt. Met de introductie van concepten als NemaDecide Geo, Transformer en de inzet van de eBee voor het maken van Geo-kaarten bouwt Agrifirm Plant verder aan haar toonaangevende positie in precisielandbouw en bodemgezondheid.

Europese Agrifirm bedrijven

De Agrifirm voerbedrijven buiten Nederland presteerden prima. Agrifirm Belgium realiseerde een afzetstijging van ruim 10 procent in de legpluimsector. Een opmerkelijke prestatie, terwijl de eiercontracten conform de afspraken verder werden afgebouwd. Met concepten als VIGOR blijken legpluimveehouders overtuigd van de toegevoegde waarde van de conceptmatige aanpak vanuit Agrifirm, dat daarmee nieuwe klanten aantrok. Het scherp sturen op kosten en een efficiënte productie en logistiek hebben ook in de varkenssector bijgedragen aan het positieve resultaat. Zowel Agrifirm Polska als Agrifirm Magyarország (Hongarije) wisten een hogere afzet te realiseren, waarbij tevens de financiële resultaten verbeterden. Een constante goede voerkwaliteit, nieuwe concepten en meer ‘in control’ zijn, bleken de succesfactoren.

Kostenreductie, focus op de kernactiviteiten en een doelgerichte klantbenadering leidden bij het voerbedrijf Agrifirm Deutschland tot een positief resultaat. Ten opzichte van 2014 een forse verbetering. De ontwikkeling van de plantactiviteiten blijft achter.

BV Oldambt zette, ondanks een lastig seizoen, een acceptabel resultaat neer. De exportorders, voor gedroogde ruwvoeders buiten Europa, droegen daaraan stevig bij.
Agrifirm Co-products realiseerde, na het afstoten van de activiteiten in Engeland (2014) en de beëindiging van activiteiten in Duitsland, een positief resultaat. Meer synergie tussen Agrifirm Co-products en Agrifirm Feed leidt tot een hogere afzet van vochtige bijproducten in Nederland. Het concept van vochtrijk mengvoer voor rundvee brak in 2015 dan ook definitief door met Proti+ en Gluco+.

Specialiteiten

Nuscience maakte diverse ontwikkelingen door. Er zijn twee nieuwe fabrieken geopend, in Drongen (België) en in Tianjin (China). Door de succesvolle acquisitie van Nutrifarma in Brazilië, is Nuscience verder gegroeid. Hiermee is Versnelling gegeven aan de uitbouw van Nuscience. De in slecht weer verkerende varkenssector, zowel in China als in Europa, remden weliswaar de ontwikkeling, toch was sprake van afzetgroei. Valutaschommelingen beïnvloedden de resultaten van vooral Oekraïne en Brazilië. Desondanks realiseerde Nuscience een prima resultaat en droeg fors bij aan het resultaat van Agrifirm Group.

Kennis & Innovatie cluster

Binnen het Kennis & Innovatie cluster kenden zowel Agrifirm Exlan als NutriControl een prima jaar. Agrifirm Exlan is steeds meer een gewaardeerde adviespartner voor ondernemers. Voor NutriControl was het afsluiten van een contract met Fonterra het hoogtepunt in 2015.

Agrimec, Agri Retail en Agrifirm Winkel BV

Ondanks de sterk dalende markt van nieuwe tractoren wist Agrimec, onder andere door goede verkopen in andere marktsegmenten, een tevredenstellend resultaat te realiseren.
Zowel Agri Retail als ook Agrifirm Winkel BV wisten uitstekende resultaten te realiseren. De focus op het merk Welkoop, het in eigen beheer nemen van de inkoop van diervoeding en dierbenodigdheden en een scherpe kostenbeheersing waren de belangrijkste redenen van deze ontwikkeling.

Focus en Versnelling

Als internationale organisatie wil Agrifirm toonaangevend zijn in de land- en tuinbouw. In 2015 is er versneld uitvoering gegeven aan de ingezette strategie gericht op haar kernactiviteiten mengvoer, akker- en tuinbouw, co-producten en specialiteiten. Dit kreeg een extra impuls door de investeringen in de mengvoerproductielocaties in Oss, Drachten en Veghel gericht op efficiëntieverbetering, capaciteitsuitbreiding en specialisatie. Voor de plantaardige sector is de locatie Emmeloord volledig vernieuwd en is de logistieke herinrichting afgerond. Van de centrale graanopslag in Kampen is in 2015 de volledige capaciteit benut.
Het aandeel in Plukon werd nagenoeg geheel verkocht. Dit resulteerde in een forse eenmalige bate. Eind 2015 sprak BayWa de intentie uit om het aandeel van Agrifirm (51%) in de mechanisatie-activiteiten Agrimec over te nemen.

Belang leden voorop

De balanspositie van Agrifirm verbeterde verder. De solvabiliteit steeg naar 52,0 procent. Veel aandacht voor werkkapitaalbeheersing en een scherpe inkoop droegen daaraan bij, evenals de eenmalige incidentele bate door verkoop van het aandeel in Plukon. De sterke vermogenspositie en het goede operationele bedrijfsresultaat vormen de basis voor de stijging in Ledenvoordeel en Ledenkorting naar € 20 miljoen; € 6 miljoen meer dan in 2014. Het Ledenvoordeel 2015, dat leden opbouwen in 2016, is verhoogd naar 1,0 procent. Met deze coöperatieve aanpak onderscheidt Agrifirm zich van andere grote spelers in de markt.

Dutch Farming-visie

Door de gerichte inzet op innovaties en continue efficiëntieverbeteringen in de operatie draagt Agrifirm bij aan het leveren van topprestaties op het boerenerf. Agrifirm staat voor toekomstbestendige, grensverleggende voedselproductie op schaal én op maat, in harmonie met de leefomgeving. Deze visie vat Agrifirm samen onder de noemer van Dutch Farming, waarbij alle producten, concepten en geïntroduceerde innovaties gericht zijn op de drie thema’s: ‘Slim voeden’, ‘Gezonde bodem, planten en dieren’ en als derde ‘Kracht in de keten’. Agrarische kennisontwikkeling en het beschikbaar maken hiervan aan klanten door nieuwe innovatieve producten en concepten blijven een speerpunt voor Agrifirm. Agrifirm wil zo de agrarische sector nog beter op de kaart zetten.