Agrifirm jaarresultaat 2013 stabiel op €20,4 miljoen euro

23 mrt 2014

Agrifirm stabiliseerde in 2013 het jaarresultaat op € 20,4 miljoen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarrekening van de coöperatieve onderneming. De afzet in diervoeders en van plantaardige producten stijgt door.

Marktontwikkelingen

De afzet van diervoeders steeg met 4% ten opzichte van 2012 en kwam voor het eerst uit boven 7 miljoen ton. Deze stijging komt met name door aanzienlijke volumegroei in de rundveehouderij, legpluimveehouderij, premixen & concentraten en co-producten. De afzet van kunstmeststoffen, granen en overige producten in de plantaardige sector steeg met 7,5% en kwam uit op 1,1 miljoen ton. Tevens wist Agrifirm Plant een hogere omzet te realiseren in gewasbeschermingsmiddelen, dit in een markt die vanwege de gezonde gewassen in 2013 minder product nodig had. Het nieuwe concept rondom de graancollectie (af-erf concept) leidde in de graangebieden tot een stevige klantenwinst.

In de specialiteitenmarkt wist dochteronderneming Nuscience haar afzetvolume en rentabiliteit verder uit te bouwen. Positief daarbij is dat naast de goede resultaten in China, ook de bedrijven in Oekraïne, Spanje en de Benelux groei realiseren. Nieuwe acquisities zijn gerealiseerd in Servië en Brazilië.

Tegenvallend waren de resultaten van de divisie Co-producten vanwege de moeilijke marktomstandigheden bij de inkoop van natte en droge co-producten. Ook de reorganisatie van deze activiteiten in Duitsland drukte het resultaat. De activiteiten in de co-producten in o.a. Frankrijk en Roemenië draaiden goed. Tegenvallend was ook het resultaat van Agrifirm Duitsland. Ondanks een volumegroei in diervoeders en in de plantaardige sector, waren met name de financiële resultaten in deze laatste sector lager dan vorig jaar.

Balanspositie sterk verbeterd

De Agrifirm balanspositie verbeterde sterk, de solvabiliteit steeg van 43% naar 49%. Eén van de onderliggende oorzaken is een lager balanstotaal door de lagere grondstofprijzen. Tevens is in 2013 veel aandacht besteed aan werkkapitaal beheer. Beter debiteurenbeheer, bewuster omgaan met voorraden en nieuwe mogelijkheden in de graanpool resulteerde in een fors lager werkkapitaal. Deze betere balanspositie zal een gunstig effect hebben op de rentelasten in 2014.

Innovatief en efficiënt

Met intensieve focus op Research & Development en verbeteringen in logistieke concepten levert Agrifirm vernieuwende producten en adviezen waarmee boeren en telers betere resultaten kunnen realiseren. Zo introduceerde Agrifirm in 2013 onder andere WeideKompas voor de melkveehouderij, SOLIQ voor de pluimveehouderij en was in de graancollectie het reeds genoemde af-erf concept erg succesvol. Bij meststoffen toont de markt veel vraag naar innovatieve maatmeststoffen welke onder het label van Topmix zijn geïntroduceerd; met name in de fruitteelt ontwikkelt dit zich zeer positief.

Alle onderdelen van de Agrifirm Group werken aan verdere efficiency. Zo is de groei in afzetvolumes gerealiseerd met minder mensen. Het personeelsbestand is met circa 5% gekrompen. Dit verlaagt de kostprijs en beïnvloedt de concurrentiepositie positief.

Ledenbelang staat voorop

Een bedrag van € 12,8 miljoen, 63% van het netto resultaat, wordt via Ledenvoordeel en Ledenkorting aan de leden van Agrifirm uitbetaald. Met deze coöperatieve aanpak onderscheidt Agrifirm zich van andere grote spelers in de markt.

Leden ontvangen begin april het Jaarbericht, een speciale uitgave over de resultaten van Agrifirm in 2013. Het jaarverslag 2013 kunt u hier online bekijken.