Agrifirm boekt in 2011 goede resultaten in kernactiviteiten

28 mrt 2012

Voor Agrifirm Group was 2011 in financiële zin een jaar met twee gezichten. Het nettoresultaat kwam uit op 10 miljoen euro, een daling met 14 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling is grotendeels het gevolg van een scherpere prijsstelling in de ledenbedrijven Agrifirm Feed en Agrifirm Plant en van lagere resultaten van minderheidsdeelnemingen. De overige dochterbedrijven van Agrifirm in binnen- en buitenland realiseerden hogere resultaten.

Door meer innovatiekracht, lagere bedrijfskosten en scherpere inkoopcondities heeft Agrifirm via de ledenbedrijven Agrifirm Feed en Agrifirm Plant voordeel voor de leden gecreëerd. Dit voordeel is in de vorm van betere condities (prijs en klantenkorting) rechtstreeks ten goede gekomen aan de leden van de coöperatie. “Over deze gang van zaken zijn we tevreden. De fusie brengt wat we ervan hadden verwacht. Onze klanten en onze medewerkers zien die voordelen. Ik verwacht dat we dit succes in onze kernactiviteiten verder kunnen uitbouwen”, aldus A. (Ton) Loman, voorzitter van de hoofddirectie.

De omzet van Agrifirm steeg in 2011 naar 2,3 miljard euro (2,0 miljard euro in 2010). Deze stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van de hogere prijzen van grondstoffen voor veevoer, granen en kunstmest. Voor Agrifirm betekende de prijsstijging een forse toename in de kosten van werkkapitaal, de rentekosten namen met 4 miljoen euro toe. De minderheidsdeelnemingen behaalden gezamenlijk een resultaat dat 8 miljoen euro lager ligt dan in 2010.

Als gevolg van de fusie is in 2011 het aantal medewerkers dat de organisatie heeft verlaten groter geweest dan gepland. Een deel van deze medewerkers is niet vervangen. Tegenover deze extra besparingen stonden hogere reorganisatiekosten. Bij de vaststelling van het nettoresultaat is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor klantenkorting. In april wordt € 1,50 per ton veevoer en 2% over de omzet in gewasbeschermingsmiddelen aan klanten uitgekeerd.

Uit het nettoresultaat wordt 3 miljoen euro gereserveerd voor Ledenvoordeel, zodat 7 miljoen euro aan het eigen vermogen zal worden toegevoegd. Het eigen vermogen van Agrifirm bedraagt eind 2011 45% van het balanstotaal.

Agrifirm is optimistisch over de toekomst. “Natuurlijk zijn we niet tevreden over de winstdaling in 2011. Maar als je goed analyseert, dan zie je dat we met onze kernactiviteiten prima op koers liggen”, aldus Loman. Hij wijst op de vele innovaties die Agrifirm op de markt brengt, in Nederland en daarbuiten. “Daarmee zijn onze klanten succesvol en groeit ons marktaandeel. Ik merk aan de markt en aan onze mensen dat we de juiste lijn te pakken hebben. Die trekken we door in 2012. Het resultaat van onze klanten en leden staat daarbij voorop.”

Leden ontvangen begin april het Jaarbericht, een speciale uitgave over de resultaten van Agrifirm in 2011. In deze uitgave krijgen tevens de ontwikkelingen op basis van innovaties volop aandacht. Er wordt geen apart jaarverslag meer gedrukt. Vanaf 28 maart vindt u deze informatie op de website jaarverslag 2011.