CSR

Agrifirm levert een directe bijdrage aan de economie, het landschap, de werkgelegenheid en het milieu. Een succesvolle agrarische sector en een gezonde toekomst voor ons allemaal vraagt om een duurzame aanpak. Dit doen wij door ons te verbinden met de omgeving waarin wij, onze klanten en leden opereren. Zes pijlers vormen de basis van de praktische uitwerking.

Duurzame en rendabele voedselproductie

Ruim negen miljard mensen moeten in 2050 worden voorzien van gezond en duurzaam voedsel. Dit betekent concreet dat we met elkaar twee keer zoveel voedsel moeten produceren en de milieudruk daarbij met de helft moeten reduceren. Dit is een grote uitdaging waar de wereld voor staat. Wij helpen onze leden en klanten daarop in te spelen en op een rendabele en duurzame manier voedsel te produceren.

Zes pijlers om mee te werken 

Om succesvol en duurzaam te innoveren, rust het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm op zes pijlers:

  1. Werken aan verantwoorde grondstoffen.
  2. Efficiënte productie en logistiek.
  3. Efficiënt gebruik van grondstoffen.
  4. Gezonde planten, bodem en dieren voor gezonde mensen.
  5. Bijdragen aan een duurzaam consumentenaanbod.
  6. Medewerkers, de basis voor succes.

Deze zes pijlers staan nader beschreven in de strategische doelen.

Leeswijzer

Op de duurzaamheidslabels vindt u bovenin het duurzaamheidsthema terug. Eronder is de bijbehorende KPI (kritieke prestatie indicator) weergegeven waarop het thema gemeten wordt. In het label staat een korte omschrijving van de het duurzaamheidseffect van het concept of product. Dit effect is onderin het label kwantitatief weergegeven met een verbeterpercentage. De impactniveaus op de factsheet geven aan of een bepaalde verbetering echt een belangrijke bijdrage levert. Deze methodiek is in samenwerking met milieuadviesbureau Blonk Consultants ontwikkeld.

Meer informatie over het Agrifirm duurzaamheidsbeleid kunt u vinden in ons maatschappelijk jaarverslag.

Ook interessant voor u

Jaarverslagen

Bekijk hier alle financiële en maatschappelijke jaarverslagen van Agrifirm.

Onderzoek & innovatie

Om het rendement op het boerenerf te vergroten, doet Agrifirm continu onderzoek. Dit leidt tot nieuwe kennis en innovaties.

Agrifirm in Nederland

Wij bieden maximaal inkoopvoordeel op onder andere diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. En investeren in kennis en innovatie.

Organisatie

De Royal Agrifirm Group bestaat uit internationale bedrijven, met ruim 17.000 leden en 3.000 medewerkers.