Grasmonitor 2017: veel gras van goede kwaliteit

08 nov 2017

Het afgelopen grasseizoen gaat de boeken in als een prima grasjaar. Op veel plaatsen liggen de kuilplaten meer dan vol. In Noord-Nederland werd aan het eind van het seizoen de laatste snede gras zelfs verhakseld of verklepeld. De grasrestanten blijven daardoor achter op het grasland. Onder druk van regelgeving hebben veel veehouders minder melk- en jongvee op het bedrijf. Dit versterkt het ruwvoeroverschot.

In tegenstelling tot andere jaren was er geen groeipiek in het voorjaar, maar groeide het gras wel flink door. Dit kwam vooral doordat er geen zware eerste snede werd geoogst waardoor er geen groeivertraging optrad. Eind mei/begin juni werd zelfs op veel plaatsen de tweede snede alweer geoogst. Overigens was het niet overal een top grasjaar. Vooral in het oosten en zuiden van het land was het droog, waardoor de grasgroei stagneerde.

Goede voederwaarde

Zowel de opbrengst als ook de voederwaarde van het weidegras en het ingekuilde gras waren goed. Met name het eiwitgehalte van de eerste snede was hoger dan vorig jaar. Hierdoor hoeft er komende winter minder eiwit te worden aangekocht.

Door droogte liep in de loop van het groeiseizoen de kwaliteit van het gras terug. Het gras schoot snel in de aar waardoor de verteerbaarheid en daarmee de voederwaarde lager was. Dit deed zich vooral voor in de periode vanaf eind juni tot eind juli. Gelukkig speelden veehouders daar goed op in, door het in de aar geschoten gras tijdig te maaien waardoor men in augustus/september te maken kreeg met veel etgroen.

Hoge mineralisatie in de herfst

Als gevolg van de relatief hoge bodemtemperatuur en voldoende vocht was niet alleen de grasgroei, maar ook de mineralisatie vanuit de bodem hoog. Dit betekende dat tot eind oktober de grasgroei nog steeds boven de 30 kg ds/ha/dag uitkwam.

Zowel het weidegras als ook de grasgroenbemester groeide snel. Op verschillende plaatsen is het maisland dan ook al volledig bedekt met gras. Daarmee wordt de stikstof die vrijkomt met de mineralisatie vastgelegd waardoor deze pas het komende jaar beschikbaar komt voor het volggewas.

Over de grasmonitor van Agrifirm

Om u goed zicht te geven op het verloop van de graskwaliteit heeft Agrifirm voor u de grasmonitor ontwikkeld. Diverse bedrijven verdeeld over het land en gespreid per grondsoort nemen wekelijks een vers grasmonster. Met de cijfers van de grasmonitor stemmen wij de Compleetvoeders tijdens het weideseizoen af op de graskwaliteit. Ook gebruikt uw adviseur Rundvee deze grasvoederwaarde bij het voeradvies op uw bedrijf in het weideseizoen.

Ook interessant voor u

Beweiden met WeideKompas

Kiest u voor beweiden? Met het WeideKompas haalt u meer rendement en gemak uit uw beweiding bij elk melksysteem!

DairyGrass

Een efficiënte benutting van voer en mineralen is belangrijker dan ooit. Alles moet kloppen om het gewenste resultaat te behalen én beter te scoren in de KringloopWijzer.

Ruwvoer Totaal®

Regelgeving, bodem, bemesting, gewas, oogst en voeding zijn bepalend voor de ruwvoeropbrengst. Stem deze factoren op elkaar af met Ruwvoer Totaal.

Grasmixen

Bemesting van uw grasland is maatwerk. Welke elementen heeft uw gras nodig om meer uit uw ruwvoerteelt te halen?

Gewasbescherming

Agrifirm ondersteunt u in uw zoektocht naar een verantwoorde gewasbescherming, die in balans is met de wensen van u en de overheid.

Gewasbeschermingsmiddelen

Agrifirm ondersteunt u in uw zoektocht naar een verantwoorde gewasbescherming, die in balans is met uw wensen en die van de overheid en maatschappij.