‘Er bestaat niet zoiets als natuurexclusieve landbouw’

14 nov 2017

‘Gaan we de grens over?’ is de prikkelende titel van het symposium dat Royal Agrifirm Group op 10 november 2017 organiseerde. Zo’n 120 deelnemers – agrariërs, maar ook vertegenwoordigers van ketenpartners, natuurorganisaties, kennisorganisaties, retail en onderwijs, spraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de landbouw. Het debat, geleid onder scherp voorzitterschap van Felix Rottenberg, spitste zich toe op drie thema’s: natuurinclusieve veehouderij, information based solutions en verantwoorde gewasbescherming.

Dick Hordijk CEO Agrifirm

Een debat suggereert tegenstellingen, maar daar is maar in beperkte mate sprake van, als je spreekt over landbouw en verantwoord produceren.

Onderzoeker Guido Sterk gelooft niet dat gewasbescherming alleen met biologische middelen zal lukken. “Chemische gewasbescherming zal altijd belangrijk blijven om parasieten te bestrijden. Als er geen biologische antagonisten zijn, zullen we het scheikundig moeten oplossen. Bovendien: een biologisch middel is niet per se onschadelijk.”

Rob van de Lindeloof van Agrifirm presenteert de Agrifirm visie op verantwoorde gewasbescherming “Gewasbescherming moet je alleen inzetten wanneer en waar die nodig is en er moet altijd gestreefd worden naar middelen die zo weinig mogelijk impact op de omgeving hebben. Agrifirm wil daarbij een verbindende partij tussen leverancier, teler en burger zijn.”