De-minimissteunverklaring nodig om GVE-bonus te ontvangen

18 mei 2017

Zit u in juni 2017 onder uw GVE-aantal van 2 juli 2015 (min 4% bij niet-grondgebonden bedrijven in 2015)? Dan kunt u in aanmerking komen voor de GVE-bonus van €120 per GVE. Om deze bonus te ontvangen dient u wel een de-minimissteunverklaring in te vullen.

Via het Portaal ZuivelNL op Melkweb of Z-net kunt u de bonus en GVE's bekijken. Rechts in het scherm kunt u onder het kopje 'documenten' de de-minimisverklaring insturen. Bekijk de instructie. Let op: als u de verklaring de-minimissteun niet verstuurt ontvangt u geen bonus.

Wat is de-minimissteun?

De GVE-bonus valt onder de zogenaamde 'de-minimissteun'. Dit is steun die onder bepaalde voorwaarden mag worden verleend zonder specifieke goedkeuring van de EU. Voorbeelden zijn subsidies van overheidsorganisaties (gemeente, waterschap, provincie, rijk of een uitvoeringsinstantie namens een overheid). Hier vallen GLB-subsidies niet onder, net als subsidie voor de stoppersregeling. Subsidie voor 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' valt hier wel onder. Als veehouder in de agrarische sector mag u per onderneming per drie jaar maximaal € 15.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Verklaring van de-minimissteun

In de verklaring op ZuivelNL geeft u aan of er de-minimissteun is verleend van 01-01-2015 tot 31-12-2017 en zoja, voor welk bedrag. Heeft u in deze periode de-minimissteun ontvangen? Dan dient u een kopie van de stukken bij te voegen waaruit het verlenen van de steun blijkt. Verleende steun boven de drempel kan tot 10 jaar na verlening teruggevorderd worden. Let op: zonder verklaring krijgt u geen bonus. Verwacht u later dit jaar recht te hebben op de GVE-bonus? Vul dan nu ook alvast de verklaring in.

Recht op GVE-bonus van €120 per GVE

In periode 2 (mei/juni) van het fosfaatreductieplan krijgt u alleen over de maand juni de bonus uitgekeerd, als u onder het GVE-aantal van 2 juli 2015 zit (min 4% voor niet-grondgebondenbedrijven in 2015), met een maximum van 10% minder GVE's ten opzichte van de referentiedatum. Dit geldt ook voor periode 1 voor de maand april.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Agrifirm Exlan via T 088 488 29 31.

Ook interessant voor u

Rekentool Fosfaatreductieplan

Bereken de gevolgen van de maatregelen uit het fosfaatreductieplan voor uw bedrijf met de rekentool van Agrifirm Exlan.

10 mei 2017

66% melkveehouders kiest voor verhogen melkproductie

Vanwege het fosfaatreductieplan geeft 66% van de melkveehouders binnen AgriOpinion aan de melkproductie per koe te willen laten stijgen.

Netto fosfor rantsoenberekening

Op een verantwoorde manier uw fosforaanvoer verlagen en toch een gezond resultaat behalen; dat kan met de netto fosfor rantsoenberekening!

20 apr 2017

Inkuilmanagement speelt rol in fosfaatefficiëntie

De veldperiode, het drogestofpercentage en verteerbaarheid van uw gras beïnvloeden de beschikbaarheid en daarmee de efficiëntie van fosfor.

Mestboekhouding graasdieren

Agrifirm biedt abonnementsvormen voor het overnemen van uw mestboekhouding. Zo is alles optimaal ingevuld en goed geregeld.

21 mrt 2017

Wij gaan voor extra fosfaatreductie

We verwachten samen met u als lid een extra reductie van 1,1 miljoen kg fosfaat te kunnen realiseren. Bekijk hier hoe.