Productierechten Exlan

Aan- en verkoop

De regelgeving rond het aan- en verkopen van productierechten is ingewikkeld. Bovendien zijn hier vaak grote bedragen mee gemoeid. Wij houden ons dagelijks met productierechten bezig en weten dus waar we over praten. Wij adviseren u dan ook graag. Transacties werken we zowel administratief als financieel snel en correct af. Een efficiënte werkwijze dus met maximaal effect.

Let bij overdrachten en verzilvering van betalingsrechten op het volgende:

  • De overdracht moet uiterlijk 15 mei van het betreffende jaar bij RVO zijn gemeld.
  • Om betalingsrechten uit te laten betalen, heeft u grond nodig die u op de peildatum van 15 mei in gebruik heeft.

Regelgeving

De regelgeving rond het overdragen van productierechten is complex. De aandachtspunten voor u op een rij:

(Ver)leasen van dierrechten: geen BTW-vrijstelling

Het verhuren van dierrechten valt niet langer onder de landbouwvrijstelling. Om deze reden wordt altijd 21% BTW in rekening gebracht over de huursom. De prijzen die die wij vermelden, zijn exclusief BTW.

(Ver)kopen van dierrechten: BTW-vrijstelling soms mogelijk

Het verkopen van dierrechten is in enkele gevallen nog wel vrijgesteld van BTW-heffing. Vraag bij uw accountant na of deze vrijstelling op u van toepassing is.

Civielrechtelijke levering en omzetbelastingstechnische dienst

Zowel de civielrechtelijke levering als de omzetbelastingtechnische dienst vindt plaats op het moment dat MijnRVO haar goedkeuring geeft en de rechten daadwerkelijk worden overgeschreven op naam van de verkrijger.

Uitvoerende instanties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland registreert en controleert alle transacties van dierrechten, betalingsrechten en Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO's). Kijk voor meer informatie op www.mijnrvo.nl.

Wilt u meer weten over productierechten? We informeren u graag via T  088 488 29 30.

Ook interessant voor u

Pluimveerechten

Als pluimveehouder moet u in het bezit zijn van de benodigde pluimveerechten. Wij informeren u graag over het aan- en verkopen van productierechten.

Varkensrechten

Als varkenshouder bent u ongetwijfeld bekend met de Wet Herstructurering Varkenshouderij en de daarbij horende varkensrechten. Maar wat houdt de wet exact in en wat betekent dit voor uw bedrijf?

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

VVO mest

Verwerkt u meer mest dan voor uw bedrijf verplicht is? Dan kunt u een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten. Agrifirm helpt u graag.