Productierechten Exlan

Aan- en verkoop

De regelgeving rond het aan- en verkopen van productierechten is ingewikkeld. Bovendien zijn hier vaak grote bedragen mee gemoeid. Wij houden ons dagelijks met productierechten bezig en weten dus waar we over praten. Wij adviseren u dan ook graag. Transacties werken we zowel administratief als financieel snel en correct af. Een efficiënte werkwijze dus met maximaal resultaat.

Ook interessant voor u

Pluimveerechten

Als pluimveehouder moet u in het bezit zijn van de benodigde pluimveerechten. Wij informeren u graag over het aan- en verkopen van productierechten.

Varkensrechten

Als varkenshouder bent u ongetwijfeld bekend met de Wet Herstructurering Varkenshouderij en de daarbij horende varkensrechten. Maar wat houdt de wet exact in en wat betekent dit voor uw bedrijf?

Aankoop betalingsrechten al snel renderend

Heeft u voldoende betalingsrechten voor uw bedrijf beschikbaar?

VVO mest

Verwerkt u meer mest dan voor uw bedrijf verplicht is? Dan kunt u een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten. Agrifirm helpt u graag.